Quyết định 481/QĐ-TCHQ

Quyết định 481/QĐ-TCHQ năm 2016 thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan

Nội dung toàn văn Quyết định 481/QĐ-TCHQ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả một cửa 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 481/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LÂP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Tng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ công văn số 316/TB-BTC ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-TCHQ ngày 03/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan;

Xét đnghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết qugiải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan để giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan theo cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các ông (bà) có tên tại danh sách đính kèm.

Điều 2. Giao Văn phòng Tổng cục làm đầu mối chủ trì, điều phối và cử các ông (bà) có tên tại danh sách đính kèm Quyết định này làm nhiệm vụ trường trực, theo dõi giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tng cục Hải quan.

Các ông (bà) có tên trên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm công tác kim soát thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 881/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thiết lập “Phòng giao dịch một ca” tại cơ quan Tổng cục Hải quan. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (05), HS (18).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

DANH SÁCH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-TCHQ ngày 16/03/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Duy Thuận

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Tổng cục Hải quan

2

Trương Thị Thúy Vinh

Trưởng phòng

Văn phòng Tổng cục Hải quan

3

Đinh Thị Thái Nga

Công chức

Văn phòng Tổng cục Hi quan

4

Trần Vũ Minh

Phó Cục trưởng

Cục Kiểm tra sau thông quan

5

Hoàng Yến Ngọc

Phó Trưởng phòng

Cục Kiểm tra sau thông quan

6

Đoàn Đức Tiệp

Công chức

Cục Kiểm tra sau thông quan

7

Nguyễn Hùng Anh

Phó Cục Trưởng

Cục Điều tra chng buôn lậu

8

Vũ Thị Bích Thủy

Công chức

Cục Điều tra chống buôn lậu

9

Lê Mạnh Hùng

Phó Cục trưởng

Cục Thuế xuất nhập khẩu

10

Lê Quỳnh Nga

Công chức

Cục Thuế xuất nhập khẩu

11

Ngô Minh Hải

Phó Cục trưởng

Cục Giám sát quản lý v hi quan

12

Bùi Thị Minh Hải

Công chức

Cục Giám sát quản lý về hải quan

13

Trần Văn Lộc

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế

14

Nguyễn Thị Huế

Công chức

Vụ Pháp chế

15

Vũ Tá Măng

Phó Vụ trưng

Thanh tra Tng cục Hải quan

16

Nguyễn Anh Tuấn

Công chức

Thanh tra Tổng cục Hải quan

17

Phan Hi Nam

Phó Giám đốc

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

18

Phạm Hoàng Hải

Công chức

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 481/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu481/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2016
Ngày hiệu lực16/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 481/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 481/QĐ-TCHQ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả một cửa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 481/QĐ-TCHQ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả một cửa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu481/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành16/03/2016
        Ngày hiệu lực16/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 481/QĐ-TCHQ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả một cửa 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 481/QĐ-TCHQ Bộ phận tiếp nhận trả kết quả một cửa 2016

            • 16/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực