Quyết định 483/2002/QĐ-TCBĐ

Quyết định 483/2002/QĐ-TCBĐ về cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 483/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày đã được thay thế bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT danh mục văn bản pháp luật Bộ Bưu chính Viễn thông đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 483/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 483/2002/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 483/2002/QĐ-TCBĐ NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRẢ TRƯỚC THUÊ BAO NGÀY

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Kinh tế -Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày như sau:

1.1. Cước thuê bao ngày: 2.727 đ/ngày.

1.2. Cước liên lạc gọi đi:

+ Cước liên lạc nội vùng: 1.909 đ/phút

+ Cước liên lạc cận vùng: 3.182 đ/phút;

+ Cước liên lạc cách vùng: 4.091 đ/phút.

Đơn vị thời gian tính cước liên lạc: Đơn vị thời gian tính cước liên lạc 01 phút, cuộc gọi chưa tới 01 phút được tính là 01 phút, phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc liên lạc chưa tới 01 phút được làm tròn là 01 phút.

- Vùng cước thực hiện theo quy định vùng cước dịch vụ thông tin di động hiện hành.

1.3. Cước gọi đi quốc tế được tính bằng cước liên lạc di động nội vùng cộng với cước điện thoại gọi đi quốc tế theo bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế hiện hành.

1.4. Cước thuê bao ngày, cước liên lạc gọi đi trong ngày được trừ dần vào tài khoản cho tới khi tài khoản hết tiền. Khi tài khoản của thuê bao hết tiền, thuê bao bị khoá chiều gọi đi và chỉ được nhận các cuộc gọi đến trong thời gian 01 ngày chờ nạp tiền. Sau thời gian 01 ngày từ khi tài khoản hết tiền, thuê bao không nạp tiền thì sẽ bị khoá hai chiều. Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày khoá hai chiều, nếu thuê bao không nạp tiền sử dụng tiếp, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được quyền huỷ thẻ SIM (SIM card) của thuê bao.

1.5. Không thu cước hoà mạng đối với thuê bao điện thoại di động trả trước thuê bao ngày.

1.6. Giảm cước liên lạc quy định tại khoản 1.2; 1.3; nêu trên trong các trường hợp :

+ Giảm 30% cho các cuộc gọi trong nước từ 23 giờ đêm hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau các ngày trong tuần và cho các cuộc gọi trong ngày lễ và ngày chủ nhật.

+ Các cuộc gọi quốc tế được giảm cước như quy định tại bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế hiện hành.

1.7. Cước liên lạc quy định tại 1.2; 1.3; 1.6 nêu trên sau khi đã cộng thêm thuế giá trị gia tăng 10% được làm tròn theo nguyên tắc sau:

+ Phần lẻ lớn hơn hoặc bằng 50 đồng được làm tròn lên thành 100 đồng.

+ Phẩn lẻ nhỏ hơn 50 đồng được làm tròn xuống 0 đồng (bỏ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2002.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Mai Liêm Trực

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 483/2002/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu483/2002/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2002
Ngày hiệu lực01/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 483/2002/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 483/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 483/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu483/2002/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýMai Liêm Trực
        Ngày ban hành13/06/2002
        Ngày hiệu lực01/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 483/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 483/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày