Quyết định 4830/QĐ-UBND

Quyết định 4830/QĐ-UBND năm 2007 về duyệt dư án cải thiện thu nhập hộ nông dân thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp hợp tác giữa Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh với tổ chức Heifer International (Mỹ) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4830/QĐ-UBND duyệt dư án cải thiện thu nhập hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tổng hợp hợp Hội Nông dân thành với tổ chức Heifer


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4830/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT DỰ ÁN CẢI THIỆN THU NHẬP HỘ NÔNG DÂN THÔNG QUA  SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP HỢP TÁC GIỮA HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ  HỒ CHÍ MINH VỚI TỔ CHỨC HEIFER INTERNATIONAL (MỸ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 06 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;
Xét Tờ trình số 10/TT-HND ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh về dự án “Cải thiện thu nhập hộ nông dân thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp”;
Xét Công văn số 456/LH-2007/PCPNN ngày 26 tháng 09 năm 2007 của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 6450/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt dự án Cải thiện thu nhập hộ nông dân thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Cải thiện thu nhập hộ nông dân thông qua sản xuất nông nghiệp tổng hợp.

2. Chủ dự án: Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức tài trợ: Heifer International (Mỹ).

4. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

5. Mục tiêu dự án:

Tăng thu nhập cho tất cả hộ gia đình tham gia đề án và các hộ gia đình này sẽ chuyển giao sản phẩm bò cái sinh sản cho các hộ gia đình khác.

6. Địa điểm thực hiện dự án: phường Long Phước, quận 9; xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh và xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

7. Hoạt động và kết quả chính của dự án:

- Tăng thu nhập cho tất cả các hộ nông dân nghèo là thành viên tham gia thực hiện đề án, chương trình đề án ngày càng mở rộng nhờ hình thức chuyển giao sản phẩm bò cái sinh sản.

- Giải quyết việc làm cho những hộ trong chương trình xóa đói, giảm nghèo.

- Đoàn kết, hợp tác các hộ nông dân nghèo để cùng nhau phấn đấu vượt nghèo, phát triển đi lên.

- Chuyển giao thông tin khoa học kỹ thuật đến từng hộ nông dân nghèo.

- Bằng hình thức chăn nuôi bò xây dựng được Tổ vượt nghèo, mục tiêu giảm sự phân hóa giữa hộ nông dân nghèo và hộ nông dân giàu ở vùng nông thôn.

8. Tổng giá trị dự án: 1.950.000.000 đồng (một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó:

- Vốn viện trợ: 1.950.000.000 đồng;

- Vốn đối ứng: không.

9. Hình thức viện trợ: Không hoàn lại thông qua dự án.

10. Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 10 năm 2007 đến tháng 10 năm 2010.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ dự án trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm:

- Triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Làm việc với tổ chức tài trợ về gia hạn giấy phép lập văn phòng dự án tại Việt Nam theo quy định, trước khi triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4830/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4830/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2007
Ngày hiệu lực02/11/2007
Ngày công báo01/11/2007
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4830/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4830/QĐ-UBND duyệt dư án cải thiện thu nhập hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tổng hợp hợp Hội Nông dân thành với tổ chức Heifer


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4830/QĐ-UBND duyệt dư án cải thiện thu nhập hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tổng hợp hợp Hội Nông dân thành với tổ chức Heifer
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4830/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trung Tín
        Ngày ban hành23/10/2007
        Ngày hiệu lực02/11/2007
        Ngày công báo01/11/2007
        Số công báoSố 64
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4830/QĐ-UBND duyệt dư án cải thiện thu nhập hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tổng hợp hợp Hội Nông dân thành với tổ chức Heifer

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4830/QĐ-UBND duyệt dư án cải thiện thu nhập hộ nông dân sản xuất nông nghiệp tổng hợp hợp Hội Nông dân thành với tổ chức Heifer

            • 23/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực