Quyết định 484/QĐ-SGTVT

Quyết định 484/QĐ-SGTVT về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2016 do Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 484/QĐ-SGTVT 2016 xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ Hà Tĩnh


UBND TỈNH HÀ TĨNH
S GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 484/QĐ-SGTVT

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ NĂM 2016

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2005 của Bộ GTVT về việc ban hành quy định xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải đường bộ;

Căn cứ việc tăng cường sửa chữa cầu, đường, việc thực hiện các dự án nâng cấp cải tạo trong thời gian qua và xét tình trạng đường sá hiện nay;

Theo đề nghị của Trưng phòng Quản lý giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp loại đường bộ các tuyến đường tnh do Sở GTVT Hà Tĩnh quản lý để xác định cước vn ti đường bộ theo quy định.

(có bng thông báo chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 235/QĐ-SGTVT ngày 26/01/2015 của Sở GTVT Hà Tĩnh, có hiệu lực ktừ ngày ban hành là cơ sở cho việc tính cước vận tải đường bộ năm 2016.

Điều 3. Các ông: Trưởng phòng QLGT S, Giám đốc các đơn vị quản lý đường bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- B GTVT (báo cáo);
- Tổng cục ĐBVN (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- UBND các huyện, TP, TX;
- Các Sở, ban ngành c
p tnh;
- Lưu: VT, QLGT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Đức Đại

 

THÔNG BÁO PHÂN LOẠI ĐƯỜNG BỘ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH DO SỞ GTVT HÀ TĨNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số 484/QĐ-SGTVT ngày 29 tháng 02 năm 2016)

Tên đường

Đim đầu- Đim cuối

Từ Km đến Km

Chiu dài (Km)

Loại 3

Loại 4

Loại 5

Loại 6

Ghi chú

 

 

 

357,53

 

 

 

 

 

ĐT.546

Xuân An - Xuân Hội

Km0+00-Km 19+700

17,30

Trong đó có 2,4Km tng QL8B

Xuân An - TT Nghi Xuân

Km0+00-Km8+300

8,30

 

8,30

 

 

 

Xuân Hải - Xuân Hội

Km10+700-Km19+700

9,00

 

9,00

 

 

 

ĐT.547

Xuân Mỹ - Hộ Đ

Km0+00-Km32+700

32,70

 

 

 

 

 

Xuân Mỹ - Xuân Liên

Km0+00-Km8+00

8,00

 

 

8,00

 

 

Xuân Ln - Thạch Châu

Km8+00-Km30+600

22,60

 

22,60

 

 

 

Thạch Châu - Hộ Độ

Km30+600-Km32+700

2,10

Tuyến chưa thông không phân loại

ĐT.548

Bình Lộc - Ngã ba Khm Ích

Km0+00-Km20+370

19,40

Trong đó 0,97Km trùng QL1

Bình Lộc - Ngã ba Bc Nghèn

Km0+00-Km11+00

11,00

 

11,00

 

 

 

Ngã ba Nghèn - Ngã ba Khiêm Ích

Km11+970 -Km20+370

8,40

 

8,40

 

 

 

ĐT.549

TP Hà Tĩnh (giao đường Ngô Quyền) - Bãi biển Thạch Kim

Km0+00-Km11+750

11,75

11,75

 

 

 

 

ĐT.550

Thạch Hải - Khe Giao

Km0+00 - Km30+600

18,20

Trong đó12,4Km trùng QL1đường đô th

Thạch Hải - Cầu Thạch Đồng

Km0+00-Km5+700

5,70

 

5,70

 

 

 

Chân cầu vượt đường tránh QL1 - Khe Giao

Km 18+100-Km30+600

12,50

12,50

 

 

 

 

ĐT.551

TT Thiên Cầm - Cẩm Mỹ

Km0+00 - Km25+200

24,20

Trong đó 1,0Km trùng QL1

TT Thn Cm - TT Cẩm Xuyên

Km0+00-Km11+00

11,00

 

11,00

 

 

 

TT Cẩm Xuyên - Cẩm Mỹ

Km12+00-Km25+200

13,20

 

13,20

 

 

 

ĐT.552

Tùng Ảnh - TT Vũ Quang

Km0+00 - Km20+700

20,70

 

20,70

 

 

 

ĐT.553

Thạch Lâm - Mốc N9

Km0+00-Km74+680

74,68

 

 

 

 

 

Thạch Lâm - Trạm Bù

Km0+00-Km6+500

6,50

6,50

 

 

 

 

Trạm Bù - Cầu Lộc Yên

Km6+500 - Km45+00

38,50

Tuyến chưa thông không phân loại

Cầu Lộc Yên - Dốc Mục Bài

Km45+00- Km56+500

11,50

 

 

11,50

 

 

Dốc Mục Bài - Mốc N9

Km56+500-Km74+680

18,18

 

 

 

18,18

 

ĐT.554

Tùng Ảnh - K Lạc

Km0+00-Km118+00

118,00

 

 

 

 

 

Tùng Ảnh - Đức Lạc

Km0+00-Km5+00

5,00

 

5,00

 

 

 

Đức Lạc - Đức An

Km5+00-Km11+800

6,80

 

 

6,80

 

 

Đức An - Trạm Bù

Km11+800-Km53+00

41,20

Tuyến chưa thông không phân loại

Trạm Bù - Hồ Kẽ Gỗ

Km53+00-Km60+00

7,00

 

7,00

 

 

 

H K Gỗ - KThượng

Km60+00-Km88+00

28,00

Tuyến chưa thông không phân loại

Kỳ Thượng - Kỳ Lâm

Km88+00-Km100+00

12,00

 

 

12,00

 

 

Kỳ Lâm - Kỳ Lạc

Km100+00-Km110+00

10,00

 

10,00

 

 

 

Kỳ Lạc - Kỳ Lạc

Km110+00-Km118+00

8,00

 

 

 

8,00

 

ĐT.555

Kỳ Ninh - Kỳ Lc

Km0+00-Km22+500

20,60

Trong đó có 1,9Km trùng QL1

Kỳ Ninh - Giao QL1 tại Km563+900

Km0+00-Km8+300

8,30

 

8,30

 

 

 

Giao QL1 tại Km565+800-Kỳ Lạc

Km10+200-Km22+500

12,30

12,30

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 484/QĐ-SGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu484/QĐ-SGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2016
Ngày hiệu lực29/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 484/QĐ-SGTVT

Lược đồ Quyết định 484/QĐ-SGTVT 2016 xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 484/QĐ-SGTVT 2016 xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu484/QĐ-SGTVT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýBùi Đức Đại
        Ngày ban hành29/02/2016
        Ngày hiệu lực29/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 484/QĐ-SGTVT 2016 xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 484/QĐ-SGTVT 2016 xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ Hà Tĩnh

            • 29/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực