Quy chế 484/QĐ-TTg

Quyết định 484/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 484/QĐ-TTg duyệt chủ trương đầu tư Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 484/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRỤ SỞ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 9523/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo các dự án đầu tư xây dựng trụ sở, văn phòng đại diện, nhà làm việc của các tổ chức chính trị-xã hội;

Căn cứ Văn bản số 1580/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho ý kiến theo yêu cầu tại Công văn số 11245/VPCP-CN ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quản lý dự án, với những nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Công trình trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là nơi làm việc thường xuyên cho cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các cơ quan tham mưu và các phòng ban trực thuộc, xây dựng công trình với nhng không gian hội nghị, hội thảo, tiếp khách trong nước và nước ngoài. Phục vụ cho những hoạt động thường kỳ cũng như nơi tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, dịch vụ, phục vụ các đoàn khách, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đến dự các hoạt động khoa học công nghệ.

- Đảm bảo số lượng chỗ đỗ xe đủ tiêu chuẩn tương ứng với số người làm việc và khách đến công tác.

2. Quy mô, nội dung đầu tư:

- Diện tích khu đất: 3.992 m2

- Diện tích xây dựng: 1.030 m2

- Xây dựng khối nhà chính cao 12 tầng nổi và 1 tầng hầm. Các hạng mục phụ trợ gồm sân đường, tường rào, nhà để máy phát điện, hệ thống bể ngầm, nhà bảo vệ, hệ thống cơ điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt, kinh tế cho cán bộ công nhân viên cũng như khách đến công tác, cần thiết bố trí khu vực nhà ăn, căng tin giải khát. Quy mô căng tin, nhà ăn đáp ứng tối thiểu cho 50% số người làm việc tại đây.

3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 173,741 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 124,200 tỷ đồng.

- Nguồn vốn hợp pháp khác: 49,541 tỷ đồng.

4. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước ngành Quản lý nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Địa điểm thực hiện: Lô D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, tiến độ thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng Chính phủ; Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 484/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuy chế
Số hiệu484/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2017
Ngày hiệu lực13/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 484/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 484/QĐ-TTg duyệt chủ trương đầu tư Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 484/QĐ-TTg duyệt chủ trương đầu tư Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 2017
        Loại văn bảnQuy chế
        Số hiệu484/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành13/04/2017
        Ngày hiệu lực13/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 484/QĐ-TTg duyệt chủ trương đầu tư Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 484/QĐ-TTg duyệt chủ trương đầu tư Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 2017

           • 13/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực