Quyết định 4873/QĐ-UBND

Quyết định 4873/QĐ-UBND năm 2015 bổ sung giá đất đối với các đường chưa đặt tên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 4873/QĐ-UBND 2015 bổ sung giá đất đối với các đường chưa đặt tên Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4873/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG GIÁ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC ĐƯỜNG CHƯA ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Theo đề nghị của Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 71/HĐTĐGĐ ngày 11 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá đất ở áp dụng để tính thuế đối với việc sử dụng đất (sử dụng đất phi nông nghiệp) và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật như sau:

Giá đất đường 30m MC(3-15-3-6-3)m tại Khu Biệt thự Đảo Xanh (địa bàn phường Hòa Cường Bắc) là 16.800.000 đồng/m2.

Các quy định khác thực hiện theo đúng Quyết định 545/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giá đất đối với các đường chưa đặt tên tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND quận Hải Châu; Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Hải Châu; thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tp;
- VP Đăng ký QSDĐ;
- TT Phát triển quỹ đất;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4873/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4873/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực07/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4873/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4873/QĐ-UBND 2015 bổ sung giá đất đối với các đường chưa đặt tên Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4873/QĐ-UBND 2015 bổ sung giá đất đối với các đường chưa đặt tên Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4873/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành07/07/2015
       Ngày hiệu lực07/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4873/QĐ-UBND 2015 bổ sung giá đất đối với các đường chưa đặt tên Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4873/QĐ-UBND 2015 bổ sung giá đất đối với các đường chưa đặt tên Đà Nẵng

           • 07/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực