Quyết định 488/LĐTBXH-QĐ

Quyết định 488/LĐTBXH-QĐ năm 1989 về mẫu biểu báo cáo thống kê lao động nghĩa vụ công ích do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 488/LĐTBXH-QĐ mẫu biểu báo cáo thống kê lao động nghĩa vụ công ích


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 488/LĐTBXH-QĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU BIỂU BÁO CÁO THỐNG KÊ LAO ĐỘNG NGHĨA VỤ CÔNG ÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 57/HĐBT ngày 23-4-1987 và Quyết định số 113/HĐBT ngày 4-7-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 56/HĐBT ngày 30-5-1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích;
Theo thoả thuận số 561/PPCĐ-TC ngày 15-11-1989 của Tổng cục Thống kê;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành mẫu biểu báo cáo thống kê lao động nghĩa vụ công ích và bản hướng dẫn thực hiện (kèm theo Quyết định này).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, đặc khu thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, thực hiện Quyết định này.

Điều 4: Vụ trưởng, Vụ Chính sách lao động - xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

 

 

Trần Hiếu

(Đã ký)

 

BẢN HƯỚNG DẪN

LẬP BIỂU BÁO CÁO THỐNG KÊ LAO ĐỘNG NGHĨA VỤ CÔNG ÍCH
(Ban hành theo Quyết định số 488-LĐTBXH-QĐ ngày 21-11-1989 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. TRÁCH NHIỆM

Biểu báo cáo thống kê LĐNVCI thực hiện hai kỳ trong năm (6 tháng đầu năm và cả năm) theo quy định sau:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) lập, gửi Sở LĐ-TBXH và UBND, phòng thống kê cùng cấp.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, và UBND, chi cục thống kê tỉnh (thành phố, đặc khu).

II. GHI BIỂU

- Cột B: Dòng đầu ghi tổng số, tiếp theo ghi tên các đơn vị cấu thành.

+ Ở huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) ghi các xã (phường, thị trấn) cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện đóng trên địa bàn.

Trong thực tế có một số cơ quan, xí nghiệp... đóng trên nhiều địa bàn tỉnh, huyện khác nhau. Do đó để tránh trùng, sót và vướng mắc khi huy động và báo cáo, Bộ quy định như sau: Đơn vị nào đóng ở trên địa bàn (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) nào thì làm nghĩa vụ và báo cáo theo địa bàn đó. Nếu có vướng mắc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trực tiếp giải quyết đối với những đơn vị đóng trên nhiều địa bàn (tỉnh, thành phố, đặc khu), trên cơ sở đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp giải quyết đối với những đơn vị đóng trên nhiều địa bàn (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) về nơi làm nghĩa vụ và đầu mối báo cáo.

+ Ở tỉnh (thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương) ghi tên các huyện, quận, thị xã, thành phố, thuộc tỉnh.

- Cột (1): số người có nghĩa vụ lao động công ích hàng năm là số người trong độ tuổi nghĩa vụ (nam: 18-45, nữ: 18-25) trừ số người được miễn, tạm miễn của địa phương.

- Cột (4), (5), (6), (7): ghi tổng số ngày công đã sử dụng trong từng ngày, ban bố số ngày công trực tiếp sử dụng trong từng ngày, số ngày công trực tiếp người có nghĩa vụ đi làm và số ngày công bằng tiền để thuê người làm thay (ghi chú: đơn vị tính: ngày công).

- Cột (9), (10): nếu ở địa phương có đóng thay bằng hiện vật (thóc, gạo) thì quy ra tiền theo giá kinh doanh của Nhà nước ở địa phương tại thời điểm người được huy động đóng góp.

Biểu TKLĐNVCI

Gửi: Ngày 30 (sau kỳ báo cáo đối với cấp tỉnh). Ngày 15 (sau kỳ báo cáo đối với cấp huyện)

LAO ĐỘNG NGHĨA VỤ
CÔNG ÍCH

(6 th áng đầu năm; cả năm 19...)

Ban hành theo QĐ số 488/LĐ-TBXH-QĐ ngày 21/11/1989 của Bộ Lao động - TBXH

- Đơn vị gửi:...

- Đơn vị nhận:...

Ghi chú: Khối lượng công việc hoàn thành (m3 đất đá đào đắp; km đường giao thông, kênh mương...)

 

 

 


Ngày công lao động nghĩa vụ công ích hàng năm (ngày công)

Tổng số lượt người huy

Số tiền do lao động nghĩa vụ công ích hàng năm đóng góp để thuê

S

 

Số người

Đã huy động

Đã sử dụng

động

người làm thay

T

Đơn vị

 

Trong

Thuỷ lợi

 

 

khẩn)

(đồng)

T

 

NVLĐ công ích hàng năm

Tổng số

đó ngày công đóng bằng tiền

Tổng số

Riêng đê điều kè cống

Giao thông

Quốc phòng

cấp (lượt người

Trong kỳ báo cáo

Còn lại đến cuối kỳ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày... tháng... năm 199...

Người lập biểu

Người duyệt biểu

Thủ trưởng đơn vị

Ký, họ và tên

Ký, họ và tên, chức vụ

(Ký và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 488/LĐTBXH-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu488/LĐTBXH-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/1989
Ngày hiệu lực21/11/1989
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 488/LĐTBXH-QĐ

Lược đồ Quyết định 488/LĐTBXH-QĐ mẫu biểu báo cáo thống kê lao động nghĩa vụ công ích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 488/LĐTBXH-QĐ mẫu biểu báo cáo thống kê lao động nghĩa vụ công ích
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu488/LĐTBXH-QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýTrần Hiếu
        Ngày ban hành21/11/1989
        Ngày hiệu lực21/11/1989
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 488/LĐTBXH-QĐ mẫu biểu báo cáo thống kê lao động nghĩa vụ công ích

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 488/LĐTBXH-QĐ mẫu biểu báo cáo thống kê lao động nghĩa vụ công ích

            • 21/11/1989

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/1989

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực