Quyết định 488/QĐ-TTg

Quyết định 488/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Hiệp định về lĩnh vực cụ thể trong vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 488/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU VỀ MỘT SỐ LĨNH VỰC CỤ THỂ TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 1329/BGTVT-HTQT ngày 11 tháng 3 năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về một số lĩnh vực cụ thể trong vận chuyển hàng không được ký tại Bờ-rúc-xen, Vương quốc Bỉ, ngày 04 tháng 10 năm 2010.

Điều 2. Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thi hành Hiệp định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt, công bố và lưu chiểu Hiệp định theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, PL, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 488/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu488/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2011
Ngày hiệu lực05/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 488/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 488/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 488/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu488/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành05/04/2011
        Ngày hiệu lực05/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 488/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 488/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa

            • 05/04/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/04/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực