Quyết định 488/QĐ-UBND

Quyết định 488/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 488/QĐ-UBND 2018 phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 26 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH THANH TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp năm 2018 (có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- Thanh tra
tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh (công khai);
- Trang TTĐT: Thanh tra tỉnh, Sở: KHĐT, TNMT;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CUỘC THANH TRA B SUNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên đơn vị được thanh tra

Địa chỉ

Cơ quan tiến hành

Thời kỳ thanh tra

Thời gian tiến hành

Nội dung thanh tra

Ghi chú

1

Viễn thông Gia Lai (VNPT Gia Lai)

69 Hùng Vương, TP. Pleiku, Gia Lai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2017

Quý III/2018

Thanh tra việc cho thuê đất, thuê đất xây dựng các trạm phát sóng viễn thông (BTS) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông

2

Chi nhánh Mobifone Gia Lai

103 Tạ Quang Bửu, TP. Pleiku, Gia Lai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2017

Quý III/2018

Thanh tra việc cho thuê đất, thuê đất xây dựng các trạm phát sóng viễn thông (BTS) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017

3

Viettel Gia Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku, Gia Lai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2017

Quý IV/2018

Thanh tra việc cho thuê đất, thuê đất xây dựng các trạm phát sóng viễn thông (BTS) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017

4

Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn Cầu GMobile

18 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2017

Quý IV/2018

Thanh tra việc cho thuê đất, thuê đất xây dựng các trạm phát sóng viễn thông (BTS) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông

5

Trung tâm thông tin di động Vietnamobile khu vực II

Tầng 5 tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, 255 - 257 Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP. Đà Nng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Năm 2017

Quý IV/2018

Thanh tra việc cho thuê đất, thuê đất xây dựng các trạm phát sóng viễn thông (BTS) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 488/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu488/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2018
Ngày hiệu lực26/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 488/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 488/QĐ-UBND 2018 phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 488/QĐ-UBND 2018 phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu488/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành26/04/2018
        Ngày hiệu lực26/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 488/QĐ-UBND 2018 phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 488/QĐ-UBND 2018 phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp Gia Lai

            • 26/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực