Quyết định 49/2001/QĐ-BCN

Quyết định 49/2001/QĐ-BCN bổ sung sản phẩm que hàn và dây hàn điện chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu vào Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi kèm theo Quyết định 67/2000/QĐ-BCN do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 49/2001/QĐ-BCN sản phẩm que dây hàn điện chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu bổ sung Quyết định 67/2000/QĐ-BCN đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2001/QĐ-BCN sản phẩm que dây hàn điện chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu bổ sung Quyết định 67/2000/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC BỔ SUNG SẢN PHẨM QUE HÀN VÀ DÂY HÀN ĐIỆN CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐÓNG TÀU VÀO DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2000/QĐ-BCN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điều 5, Mục I, Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 của Chính phủ về việc bổ sung một số giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001;
Sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Quỹ Hỗ trợ phát triển;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung sản phẩm que hàn và dây hàn điện có chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu trong Dự án khả thi "Đầu tư xây dựng xí nghiệp sản xuất vật liệu hàn" của Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu (trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam) vào Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi đầu tư (theo quy định tại Điều 5, Mục I, Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ; Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 của Chính phủ) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Điều 2. Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu thực hiện việc vay vốn đầu tư ưu đãi theo hướng dẫn tại các Công văn số 268 HTPT/TDTW ngày 01/3/2001 và Công văn số 890 HTPT/KHNV ngày 08/6/2001 của Quỹ Hỗ trợ phát triển.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, Giám đốc Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3,
- Các Bộ: TC, KHĐT, GTVT,
- Quỹ Hỗ trợ phát triển,
- Lưu VP, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Xuân Chuẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2001
Ngày hiệu lực10/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 49/2001/QĐ-BCN sản phẩm que dây hàn điện chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu bổ sung Quyết định 67/2000/QĐ-BCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/2001/QĐ-BCN sản phẩm que dây hàn điện chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu bổ sung Quyết định 67/2000/QĐ-BCN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/2001/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýNguyễn Xuân Chuẩn
        Ngày ban hành26/10/2001
        Ngày hiệu lực10/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 49/2001/QĐ-BCN sản phẩm que dây hàn điện chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu bổ sung Quyết định 67/2000/QĐ-BCN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2001/QĐ-BCN sản phẩm que dây hàn điện chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu bổ sung Quyết định 67/2000/QĐ-BCN