Quyết định 49/2010/QĐ-UBND

Quyết định 49/2010/QĐ-UBND về mức thu học phí trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2010/QĐ-UBND mức thu học phí trường công lập Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2010/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15-11-2010 của Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Tài Chính, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 147/TTr-SGD&ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định mức thu học phí các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1. Địa bàn thu học phí: 6 phường thuộc thành phố Kon Tum, gồm: Phường Quyết Thắng, Thống Nhất, Thắng Lợi, Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh.

2. Mức thu áp dụng cho năm học 2010-2011:

- Mầm non:                                30.000 đồng/học sinh/tháng.

- Trung học cơ sở:                     20.000 đồng/học sinh/tháng.

- Trung học phổ thông:                30.000 đồng/học sinh/tháng.

3. Ngoài đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP miễn học phí đối với học sinh dân tộc thiểu số đang học mầm non và phổ thông công lập hiện đang sinh sống tại 6 phường trong diện phải thu học phí quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP Ngân sách tỉnh cấp bù cho các cơ sở giáo dục phần học phí được miễn đối với học sinh dân tộc thiểu số vùng phải đóng học phí.

4. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính:

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mức thu học phí hàng năm kể từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tạm thời mức thu học phí giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, sau đại học đối với các trường do tỉnh quản lý năm học 2010-2011.Từ năm học 2011-2012 trở đi, đề xuất mức thu học phí đối với các loại hình giáo dục này báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp giữa năm 2011.

- Hướng dẫn các trường tổ chức thu học phí năm học 2010-2011 theo đúng quyết định này.

Điều 2. Bãi bỏ các quy định về mức thu học phí trước đây trái với quyết định này.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2010
Ngày hiệu lực03/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/2010/QĐ-UBND mức thu học phí trường công lập Kon Tum


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 49/2010/QĐ-UBND mức thu học phí trường công lập Kon Tum
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu49/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
     Người kýTrần Quang Vinh
     Ngày ban hành24/12/2010
     Ngày hiệu lực03/01/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 49/2010/QĐ-UBND mức thu học phí trường công lập Kon Tum

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/2010/QĐ-UBND mức thu học phí trường công lập Kon Tum