Quyết định 49/QĐ-UBND

Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp thẩm quyền cấp phép karaoke do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp thẩm quyền cấp phép karaoke Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN CẤP PHÉP KARAOKE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, và thành phố Huế cấp Giấy phép kinh doanh karaoke cho hộ kinh doanh cá thể theo quy hoạch đã được phê duyệt

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CA tỉnh;
- VP: PCVP Đ.T.vinh và CV: TH;
- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2014
Ngày hiệu lực08/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 49/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp thẩm quyền cấp phép karaoke Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp thẩm quyền cấp phép karaoke Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành08/01/2014
        Ngày hiệu lực08/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp thẩm quyền cấp phép karaoke Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 49/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp thẩm quyền cấp phép karaoke Thừa Thiên Huế

            • 08/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực