Quyết định 49-TTg

Quyết định 49-TTg năm 1961 về việc tổ chức bộ máy quản lý các hệ thống nông giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49-TTg tổ chức bộ máy quản lý các hệ thống nông giang


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÁC HỆ THỐNG NÔNG GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và điện lực;
Sau khi thống nhất ý kiến với ông Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Bộ Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: - Thành lập ở mỗi hệ thống nông giang một Ban quản trị hệ thống nông giang (gọi tắt Ban quản trị nông giang). Nhiệm vụ của Ban quản trị nông giang là: quản lý việc phân phối nước và hướng dẫn các huyện, xã, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp về biện pháp tưới nước, tiêu nước cho thích hợp với ruộng đất từng vùng; quản lý việc bảo vệ và tu bổ các công trình trong hệ thống nông giang; nghiên cứu kế hoạch phát triển hệ thống nông giang; cùng với các ngành có liên quan thực hiện việc thu thủy lợi phí, vận tải phí (nếu có), tiến dần đến thực hiện kinh tế hạch toán công tác quản lý nông giang, phục vụ tốt việc phát triển sản xuất nông nghiệp.

Điều 2: - Thành lập ở mỗi hệ thống nông giang liên tỉnh một Hội đồng quản trị hệ thống nông giang liên tỉnh (gọi tắt là Hội đồng quản trị nông giang). Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nông giang liên tỉnh là: xét duyệt và quyết định chủ trương về kế hoạch quản lý và phân phối nước, kế hoạch bảo vệ tu bổ và phát triển hệ thống nông giang; điều hòa quyền lợi hưởng nước và nhiệm vụ tu bổ hệ thống nông giang, điều hòa việc đóng góp kinh phí quản lý nông giang giữa các tỉnh trong hệ thống nông giang; kiểm tra, đôn đốc các Ban quản trị nông giang thực hiện đúng các chủ trương của Hội đồng quản trị đã quyết định.

Điều 3: - Hội đồng quản trị các nông giang lớn liên tỉnh như Bắc-Hưng-Hải, Hà đông-Hà nam, gồm có đại biểu Ủy ban hành chính các tỉnh trong hệ thống nông giang do Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh có công trình chủ chốt và có nhiều diện tích hưởng nước làm Chủ tịch hội đồng.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị nông giang lớn liên tỉnh có giá trị thi hành đối với Ủy ban hành chính và Ty Thủy lợi của các tỉnh trong hệ thống nông giang.

Riêng về hệ thống nông giang Bắc – Hưng – Hải vừa khai thác vừa tiếp tục xây dựng, cần có Trưởng phòng của Phòng quản lý nông giang thuộc Bộ Thủy lợi và Điện lực tham gia làm Ủy viên hội đồng quản trị để giúp Bộ chỉ đạo được sát và kịp thời.

Điều 4: - Hội đồng quản trị các nông giang nhỏ liên tỉnh như: Sơn tây, Chương mỹ, An dương, Kim thành, Hải phòng (An Kim Hải) sông Cầu gồm có Trưởng ty Thủy lợi các tỉnh trong hệ thống nông giang, do Trưởng ty Thủy lợi của tỉnh có công trình chủ chốt và có nhiều diện tích hưởng nước làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị nông giang nhỏ liên tỉnh, sau khi được Ủy ban Hành chính các tỉnh có nông giang thông qua, có giá trị thi hành đối với các Ty Thủy lợi trong hệ thống nông giang.

Điều 5: - Ban quản trị các nông giang lớn liên tỉnh trực thuộc Chủ tịch hội đồng quản trị nông giang liên tỉnh về mặt công tác, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban hành chính các tỉnh trong hệ thống nông giang liên tỉnh về mặt công tác, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban hành chính các tỉnh trong hệ thống nông giang, trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nông giang thuộc phạm vi của mỗi tỉnh. Ủy ban hành chính tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị nông giang có trách nhiệm lãnh đạo về chính trị, tổ chức, tài vụ, hành chính, quản trị của Ban quản trị nông giang lớn liên tỉnh.

Ban quản trị các nông giang nhỏ liên tỉnh trực thuộc Chủ tịch hội đồng quản trị nông giang liên tỉnh về mặt công tác đồng thời có trách nhiệm trướcTy thủy lợi các tỉnh trong hệ thống nông giang, trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nông giang thuộc phạm vi của mỗi tỉnh. Ty thủy lợi tỉnh giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị nông giang có trách nhiệm lãnh đạo về chính trị, tổ chức, tài vụ, hành chính quản trị của Ban quản trị nông giang.

Tùy theo lợi ích hưởng nước nhiều hay ít, mỗi tỉnh trong hệ thống nông giang liên tỉnh cần cử cán bộ, công nhân viên để thành lập bộ máy quản lý nông giang và hằng năm sẽ đài thọ một phần kinh phí quản lý hệ thống nông giang.

Ban quản trị nông giang trong phạm vi một tỉnh thì trực thuộc Ty Thủy lợi của tỉnh về mọi mặt.

Điều 6: - Bộ thủy lợi và Điện lực chịu trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các tỉnh thành lập các Ban quản trị nông giang và Hội đồng quản trị nông giang và có trách nhiệm lãnh đạo về nghiệp vụ quản lý các hệ thống nông giang. Đối với các hệ thống nông giang liên tỉnh, khi có vấn đề mà Hội đồng quản trị nông giang không thể thống nhất ý kiến, thì Bộ Thủy lợi và Điện lực phải trực tiếp giải quyết kịp thời, tránh chậm trễ gây trở ngại đến sản xuất nông nghiệp.

Điều 7: - Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Điện lực, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các tỉnh, thành có nông giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG


 

 
Phạm Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 49-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu49-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 49-TTg tổ chức bộ máy quản lý các hệ thống nông giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 49-TTg tổ chức bộ máy quản lý các hệ thống nông giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu49-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýPhạm Hùng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 49-TTg tổ chức bộ máy quản lý các hệ thống nông giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 49-TTg tổ chức bộ máy quản lý các hệ thống nông giang