Quyết định 490/QĐ-TTg

Quyết định 490/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục khoản vốn vay ODA thực hiện hạng mục tư vấn giám sát quốc tế đối với 06 Dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy/KfW do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 490/QĐ-TTg 2015 vốn ODA thực hiện tư vấn giám sát quốc tế Hiệp định vay NAUY/KFW


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 490/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC KHOẢN VAY ODA THỰC HIỆN HẠNG MỤC TƯ VẤN GIÁM SÁT QUỐC TẾ ĐỐI VỚI 06 DỰ ÁN THUỘC HIỆP ĐỊNH VAY VỐN GIAI ĐOẠN 2 CỦA CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG HỖN HỢP NA UY/KFW

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1373/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt khoản vốn vay ODA cho 06 Dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy/KfW để thực hiện hạng mục tư vấn giám sát quốc tế, cụ thể như sau:

1. Dự án hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp: Vốn vay ODA là 544.566 Euro và phần thuế là 58.831 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 47 tháng.

2. Dự án nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: Vốn vay ODA là 209.881 Euro và phần thuế là 22.674 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 24 tháng.

3. Dự án xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị: Vốn vay ODA là 473.730 Euro và phần thuế là 51.178 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 42 tháng.

4. Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng: Vốn vay ODA là 304.371 Euro và phần thuế là 32.881 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 30 tháng.

5. Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình: Vốn vay ODA là 388.728 Euro và phần thuế là 41.995 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 36 tháng.

6. Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ (Giai đoạn 1): Vốn vay ODA là 275.391 Euro và phần thuế là 29.751 Euro; thời gian thực hiện Hợp đồng tư vấn giám sát quốc tế là 28 tháng.

7. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách Nhà nước cấp phát 100% khoản vay ODA cho từng dự án. Phần thuế chi trả bằng vốn đối ứng của dự án do các địa phương tự thu xếp.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công hàm thông báo cho Đại sứ quán Na Uy về quyết định phê duyệt trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.

Điều 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan làm rõ lý do và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc triển khai các dịch vụ tư vấn giám sát đối với 06 Dự án nêu trên khi chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phân tích làm rõ lý do chậm trễ trong việc hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc phân bổ vốn trên (mất hơn 02 năm sau khi Hiệp định vay vốn giai đoạn 2 đã được ký); trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân các dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ODA nước ngoài, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2015.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, Điện Biên, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình và Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- UBND các tỉnh: Đồng Tháp, Điện Biên, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Bình và Phú Thọ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, HC, KTN, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).PH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 490/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu490/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2015
Ngày hiệu lực13/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 490/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 490/QĐ-TTg 2015 vốn ODA thực hiện tư vấn giám sát quốc tế Hiệp định vay NAUY/KFW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 490/QĐ-TTg 2015 vốn ODA thực hiện tư vấn giám sát quốc tế Hiệp định vay NAUY/KFW
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu490/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành13/04/2015
        Ngày hiệu lực13/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 490/QĐ-TTg 2015 vốn ODA thực hiện tư vấn giám sát quốc tế Hiệp định vay NAUY/KFW

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 490/QĐ-TTg 2015 vốn ODA thực hiện tư vấn giám sát quốc tế Hiệp định vay NAUY/KFW

            • 13/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực