Quyết định 490-TTg

Quyết định 490-TTg năm 1961 ban hành chế độ báo cáo định kỳ thống kê tình hình tăng giảm của 14 loại thiết bị sau điều tra của Thủ Tướng Chính phủ

Nội dung toàn văn Quyết định 490-TTg chế độ báo cáo định kỳ thống kê tình hình tăng giảm 14 loại thiết bị sau điều tra


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 490-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM CỦA 14 LOẠI THIẾT BỊ SAU ĐIỀU TRA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ kết quả điều tra thiết bị tháng 11 năm 1961 và nhu cầu quản lý thiết bị để lập kế hoạch phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng.
Căn cứ vào Quyết định số 452-TTg ngày 30 tháng 11 năm 1961 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư kỹ thuật;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành chế độ báo cáo định kỳ thống kê tình hình tăng giảm của 14 loại thiết bị sau điều tra (báo cáo quý và năm), để bổ sung cho chế độ báo cáo định kỳ thống kê cung cấp vật tư, kỹ thuật đã ban hành theo Quyết định số 452-TTg ngày 30 tháng 11 năm 1961 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung báo cáo là:

“Biểu 06-VT: Tình hình tăng giảm của 14 loại thiết bị sau điều tra”.

Điều 2. – Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm giải thích nội dung, hướng dẫn phương pháp tính toán, ghi báo biểu mẫu nói trên, đồng thời theo dõi, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể nhân dân ở trung ương. Các ông Bộ trưởng và Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh có trách nhiệm giải thích hướng dẫn nội dung, phương pháp tính toán, ghi báo biểu mẫu nói trên cho các đơn vị trực thuộc có sử dụng, quản lý thiết bị, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tổng hợp, báo cáo cho Tổng cục Thống kê để Tổng cục Thống kê làm báo cáo trình lên Chính phủ.

Ban phụ trách các đơn vị có sử dụng, quản lý thiết bị có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo này theo đúng yêu cầu, nội dung và thời hạn đã quy định.

Điều 3. – Chế độ báo cáo này thi hành từ nay cho đến khi có Quyết định mới.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các đoàn thể nhân dân ở trung ương, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh, các ông Thủ trưởng các đơn vị có sử dụng, quản lý thiết bị có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 Lê Thanh Nghị

 

Đơn vị: ………………………………

Bộ, khu, thành, tỉnh: …………………

Địa chỉ: ……………………………...

Số điện thoại: ……………………….

Biểu: 06-VT

- Thủ tướng Chính phủ duyệt.

- Tổng cục Thống kê lập và ban hành theo văn bản số 490-TTg ngày 20 tháng 12 năm 1961

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ CUNG CẤP VẬT TƯ KỸ THUẬT

Tình hình tăng giảm của 14 loại thiết bị sau điều tra ngày 10-11-1961
(dùng cho các đơn vị có sử dụng và quản lý thiết bị)
(Báo cáo quý và năm)

 

 

Loại tên thiết bị có tăng giảm

Đơn vị tính

Nhãn ký hiệu và tên nước sản xuất

Công suất thiết kế

Quy cách chủ yếu

Giá nguyên thủy

Giá
còn lại

A

B

C

D

E

F

1

2

 

 

 

 

Số lượng

Số lượng và lý do tăng trong kỳ

Số lượng và lý do giảm

Ghi chú

Khi
điều tra

Hiện có

Tăng

Do trên cung cấp

Tự sản xuất dùng trong đơn vị

Lý do khác

Giảm

Trên điều đi

Sa thải

Lý do khác

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

NGUYỆT DUYỆT BIỂU

Ngày …… tháng …… năm 196

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 490-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu490-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 51
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 490-TTg chế độ báo cáo định kỳ thống kê tình hình tăng giảm 14 loại thiết bị sau điều tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 490-TTg chế độ báo cáo định kỳ thống kê tình hình tăng giảm 14 loại thiết bị sau điều tra
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu490-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 51
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 490-TTg chế độ báo cáo định kỳ thống kê tình hình tăng giảm 14 loại thiết bị sau điều tra

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 490-TTg chế độ báo cáo định kỳ thống kê tình hình tăng giảm 14 loại thiết bị sau điều tra