Quyết định 491/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định 491/2001/QÐ-TCBÐ ban hành bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 491/2001/QÐ-TCBÐ bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế đã được thay thế bởi Quyết định 52/2003/QĐ-BBCVT cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 491/2001/QÐ-TCBÐ bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 491/2001/QÐ-TCBÐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN  

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBÐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NÐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QÐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch,

 QUYẾT ĐỊNH: 

Ðiều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2001. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Ðiều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng giám đốc, Giám đốc các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh Viễn thông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Ðiều 5;
- Ban Vật giá Chính phủ;
- Lưu VP, KTKH.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Mai Liêm Trực

 BẢNG CƯỚC

THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 491/2001/QÐ-TCBÐ ngày 21/6/2001của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện

1. Cước thuê theo tháng (half circuit):

1.1. Cước thuê kênh qua cáp biển

Ðơn vị tính : USD/tháng

Loại kênh

Vùng liên lạc 1

(Japan, China, Singapore, Thailand, Hongkong, Laos, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan, South Korea)

Vùng liên lạc 2

(Từ Việt Nam đến các quốc gia còn lại)

a) Kênh điện thoại

M 1040 thoại

M 1040 thoại/số liệu

M 1020 thoại/số liệu

3.338

3.921

4.004

3.749

4.404

4.496

b) Kênh điện báo

- 50 baud

+ Ðơn công

+ Song công

- 100 baud

+ Ðơn công

+ Song công

- 200 baud

+ Ðơn công

+ Song công

834

1.251

1.001

1.502

1.336

2.003

937

1.405

1.124

1.686

1.500

2.250

c) Kênh ở các tốc độ:

- 300 b/s

- 1200 b/s

- 2400 b/s

- 4800 b/s

- 9600 b/s

- 19,2 Kb/s

- 64 Kb/s

- 128 Kb/s

- 192 Kb/s

- 256 Kb/s

- 384 Kb/s

- 512 Kb/s

- 768 Kb/s

- 896 Kb/s

- 1024 Kb/s

- 1152 Kb/s

- 2048 Kb/s

1.336

1.670

2.170

2.670

3.806

4.534

5.593

10.165

12.820

15.906

19.795

24.546

30.191

33.513

36.834

44.569

59.372

1.500

1.874

2.436

2.999

4.274

5.091

6.281

10.165

12.820

15.906

19.795

24.546

30.191

33.513

36.834

44.569

59.372

 1.2. Cước thuê kênh qua vệ tinh

- Cước thuê kênh qua vệ tinh không phân biệt theo vùng.

- Mức cước thuê kênh qua vệ tinh bằng mức cước Vùng 1 của bảng cước thuê kênh qua cáp biển nêu tại mục 1.1 trên.

2. Cước thuê ngày

- Trong 2 ngày đầu, mỗi ngày thu bằng 1/10 mức cước thuê kênh tháng.

- Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 10, mỗi ngày thu bằng 1/20 mức cước thuê kênh tháng.

- Từ ngày thứ 11 trở đi, mỗi ngày thu bằng 1/25 mức cước thuê kênh tháng nhưng tổng cước thuê ngày không lớn hơn cước thuê tháng.

3. Cước thuê kênh phần kéo dài trong nước:

3.1. Cước thuê kênh đường dài liên tỉnh (nếu có): áp dụng theo Bảng cước thuê kênh viễn thông đường dài trong nước do Tổng cục Bưu điện qui định.

3.2. Cước thuê kênh nội tỉnh (bao gồm cả nội tỉnh và nội hạt): Thống nhất áp dụng như đối với khách hàng thuê kênh viễn thông đường dài trong nước.

4. Giảm cước thuê kênh : Tổng giám đốc, Giám đốc các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh Viễn thông quốc tế được giảm cước thuê kênh cho khách hàng trong các trường hợp: thuê theo thời hạn hợp đồng dài hạn, khách hàng trả tiền trước, khách hàng thuê nhiều kênh, khách hàng đặc biệt, nhưng mức giảm không quá 15 % so với mức cước quy định tại các điểm 1, 2, 3 nêu trên.

5. Các mức cước ban hành kèm theo Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 491/2001/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu491/2001/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2001
Ngày hiệu lực01/08/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 491/2001/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 491/2001/QÐ-TCBÐ bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 491/2001/QÐ-TCBÐ bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu491/2001/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýMai Liêm Trực
        Ngày ban hành21/06/2001
        Ngày hiệu lực01/08/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 491/2001/QÐ-TCBÐ bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 491/2001/QÐ-TCBÐ bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế