Quyết định 492/QĐ-UBND

Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2014 công bố khu vực quy hoạch kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 492/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kho bãi tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KHU VỰC QUY HOẠCH KHO, BÃI PHỤC VỤ KINH DOANH TẠM NHẬP, TÁI XUẤT THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn c Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ Công văn số 2290/BCT-XNK ngày 24/3/2014 của Bộ Công Thương về nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa và khu vực quy hoạch kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh;

Căn cứ Công văn số 706/BTL-TM ngày 20/3/2014 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tham gia ý kiến đối với khu vực quy hoạch, quy định để xây dựng kho bãi phục vụ kinh doanh TNTX TPĐL trên địa bàn Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn s 3767/TCHQ-GSQL ngày 11/4/2014 của Tổng cục Hi quan V/v công bố các kho, bãi phục vụ kinh doanh TNTX thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị ca Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình s 22/TTr-SCT ngày 14/4/2014, ’

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố khu vực quy hoạch kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (theo Danh sách đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, quản lý các khu vực kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế.

- Là cơ quan đầu mối của tỉnh theo ủy quyền của Bộ Công Thương tổ chức kim tra và xác nhận điều kiện về kho, bãi của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở, ngành: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Giao thông, Y tế, Công an, Cục Hải quan, BCH Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; tchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Tng cục Hải quan;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- TT Tnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CPVP, các phòng CV;
- Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, NHB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

DANH SÁCH

KHU VỰC QUY HOẠCH KHO BÃI PHỤC VỤ KINH DOANH, TẠM NHẬP TÁI XUẤT THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT

Tên Kho, bãi/địa điểm

DT(m2)

Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng

I

Khu cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc

1

Bãi đỗ xe và khu thương mi dịch vụ II

172.700

Công ty TNHH Xuân Cương

II

Khu vực cửa khẩu phụ Tân Thanh, huyện Văn Lãng

1

Kho, bãi đỗ xe

6.000

Công ty CP Xuất Nhập khẩu Lạng Sơn

2

Bãi đỗ xe sơ chế và bảo quản hàng hóa nông hải sản XNK

8.000

Công ty TNHH MTV Thịnh Vượng

3

Bãi kiểm hóa Tân Thanh

18.000

Công ty CP Đầu tư Thăng Long

III

Khu vực cửa khẩu phụ Cốc Nam, huyện Văn Lãng

1

Bến xe ôtô hàng hóa XNK cửa khẩu Cốc Nam

7.169,5

Công ty CP Đầu tư Thăng Long

2

Bãi đỗ xe Công ty TNHH Quang Tâm

30.000

Công ty TNHH Quang Tâm

3

Bến, bãi xe ô tô hàng hóa XNK Cốc Nam

26.354

Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Thiên Trường.

4

Kho bãi hàng hóa cửa khu Cốc Nam

12.160

Công ty CP thương mại và du lịch quốc tế Thiên Trường

IV

Khu vực cửa khẩu phụ Na Hình, huyện Văn Lãng

1

Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu Na Hình

44.000

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thiên Lộc

V

Khu vực cửa khẩu phụ Pò Nhùng, huyện Cao Lộc

1

Bến xe ôtô xuất nhập khẩu Mốc 1140

49.000

Công ty cổ phần dịch vụ vận tải quốc tế Việt Trung.

VI

Khu vực cửa khẩu phụ Co Sâu, huyện Cao Lộc

1

Bến xe ô tô hàng hóa XNK Mốc 1182

39.230

Công ty CP Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường.

VII

Khu vực cửa khẩu phụ Nà Nưa, huyện Tràng Định

1

Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu Nà Nưa

33.700

Công ty CP dịch vụ vận ti quốc tế Vit Trung.

VIII

Khu vực cửa khẩu phụ Bình nghi, huyện Tràng Định

1

Bến xe ô tô xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ XNC phục vụ khách tham quan du lịch tại cửa khẩu Bình Nghi

245.000

Công ty CP Thương mại và Du lịch quốc tế Thiên Trường.

IX

Khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình

1

Kho bãi xếp dỡ hàng hóa cửa khẩu Chi Ma

24.220

Công ty TNHH Tuấn Minh

2

Kho ngoại quan hàng nông sản; bãi xe hàng; nhà DV kinh doanh tng hợp; khu chế biến HXK CK Chi Ma

10.700

Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Long

3

Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Chi Ma

55.000

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thăng Long Lạng Sơn

4

Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma

20.000

Công ty TNHH Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hoàng Sơn

 

 

 

 

 

(Danh sách này có 17 kho, bãi)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 492/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu492/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2014
Ngày hiệu lực18/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 492/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 492/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kho bãi tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 492/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kho bãi tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu492/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Văn Bình
        Ngày ban hành18/04/2014
        Ngày hiệu lực18/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 492/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kho bãi tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 492/QĐ-UBND 2014 quy hoạch kho bãi tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh Lạng Sơn

            • 18/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực