Quyết định 4929/QĐ-UBND

Quyết định 4929/QĐ-UBND năm 2007 về việc cho Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn tiếp tục sử dụng đất sản xuất kinh doanh tại số 10 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4929/QĐ-UBND Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn tiếp tục sử dụng đất sản xuất kinh doanh tại số 10 đường Bến Nghé quận 7


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4929/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU SÀI GÒN TIẾP TỤC SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI SỐ 10 ĐƯỜNG BẾN NGHÉ, PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định
số
181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 8665/TT-TNMT-ĐKKTĐ ngày 16 tháng 10 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1- Cho Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn được tiếp tục sử dụng diện tích 21.817m2 thuộc thửa 1032 tờ bản đồ số 3 bộ địa chính xã Tân Thuận huyện Nhà Bè, nay thuộc thửa 18 tờ bản đồ số 30 bộ địa chính phường Tân Thuận Đông, quận 7 (diện tích 22.465m2) để sử dụng làm văn phòng, xưởng sản xuất và kho theo hiện trạng với chế độ thuê đất ngắn hạn (hàng năm) cho đến khi có dự án mới phù hợp quy hoạch hoặc khi quy hoạch tại đây được thực hiện.

1.2- Ranh giới sử dụng đất theo bản đồ hiện trạng vị trí số 14396/GĐ-ĐCNĐ do Sở Địa chính – Nhà đất ký duyệt ngày 03 tháng 01 năm 2002.

Điều 2. Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 thuộc về Nhà nước, Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn phải quản lý sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật đất đai, không được chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi Trường, Ủy ban nhân dân quận 7 và Cục Thuế thành phố giải quyết:

3.1- Sở Tài nguyên và Môi trường:

Ký hợp đồng thuê đất với Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn.

3.2- Sở Tài chính:

Chiết tính tiền thuê đất theo quy định.

3.3- Cục Thuế thành phố:

Thu tiền thuê đất theo quy định.

3.4- Ủy ban nhân dân quận 7:

Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng đất, chấp hành các quy định pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường... và xử lý các vi phạm thuộc thẩm quyền giải quyết.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông, quận 7Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 4;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB: PVP/ĐT;
- Phòng ĐTMT,
ĐT;
- Lưu: VT, (ĐTMT-
VH) LH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4929/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4929/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2007
Ngày hiệu lực10/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4929/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4929/QĐ-UBND Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn tiếp tục sử dụng đất sản xuất kinh doanh tại số 10 đường Bến Nghé quận 7


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4929/QĐ-UBND Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn tiếp tục sử dụng đất sản xuất kinh doanh tại số 10 đường Bến Nghé quận 7
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4929/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành31/10/2007
        Ngày hiệu lực10/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4929/QĐ-UBND Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn tiếp tục sử dụng đất sản xuất kinh doanh tại số 10 đường Bến Nghé quận 7

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4929/QĐ-UBND Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Sài Gòn tiếp tục sử dụng đất sản xuất kinh doanh tại số 10 đường Bến Nghé quận 7

            • 31/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực