Quyết định 493/QĐ-QLD

Quyết định 493/QĐ-QLD năm 2015 về rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 493/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 493/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC RA KHỎI DANH MỤC CÁC THUỐC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM.

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm và Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Rút 11 số đăng ký thuốc do Công ty Wuhan Grand Pharmaceutical Group Co.5 Ltd đứng tên đăng ký ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (Danh mục ban hành kèm theo).

*Lý do: Công ty không thực hiện thay đổi công ty đứng tên đăng ký thuốc khi hết hạn giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam theo quy định hiện hành.

Điều 2. Các thuốc trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này đã nhập khẩu vào Việt Nam trước ngày Quyết định này có hiệu lực được tiếp tục lưu hành đến hết hạn dùng.

Điều 3. Giao Công ty sản xuất phối hợp với Công ty nhập khẩu chịu trách nhiệm theo dõi về chất lượng, an toàn, hiệu quả của các thuốc trên đang lưu hành trên thị trường.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các đơn vị kinh doanh thuốc, Giám đốc cơ sở đăng ký và/hoặc sản xuất các thuốc nêu tại Điều 1, 2, 3, 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng Cục QLD;
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế, Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP. HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam, Hiệp hội SXKD Dược, Các Công ty XNK Dược phẩm;
- Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Website Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Bộ phận một cửa - Cục QLD;
- Lưu: VP, QLKDD, QLCLT, TTrD-MP, ĐKT.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

DANH MỤC

CÁC THUỐC BỊ RÚT SỐ ĐĂNG KÝ DO CÔNG TY WUHAN GRAND PHARMACEUTICAL GROUP CO, LTD. ĐỨNG TÊN ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-QLD ngày 07 tháng 09 năm 2015)

1. Công ty đăng ký: Wuhan Grand Pharmaceutical Group Co., Ltd. (đ/c: No. 5 Gutian Road, Whuhan, China).

1.1. Nhà sản xuất: CSPC Zhongnuo Pharmaceutical (Shijiazhuang) Co., Ltd (đ/c: No. 188, Gongnong Road, Shijiazhuang, China).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

1

Methylpred nisolone Sodium Succinate for Injection

Methylprednisolone (dưới dạng Methylprednisolone sodium succinate) 40mg

Bột đông khô pha tiêm

VN-12731-11

1.2. Nhà sản xuất: Famar S.A (đ/c: 48 km National Road Athens-Lamia 190 11 Avlonas Attikis, Greece).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

2

Nelabocin 500mg

Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim Acetil) 500mg

Viên nén bao phim

VN-14393-11

1.3. Nhà sản xuất: Jin Yang Pharm. Co., Ltd. (đ/c: 649-3, Choji-Dong, Ansan-Si, Kyunggi-Do, Korea).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

3

Greenpio

Pioglitazone (dưới dạng Pioglitazone hydrochloride) 15mg

Viên nén

VN-12733-11

4

Conemun

Propiverine hydrochloride 20mg

Viên nén bao phim

VN-12732-11

5

Jinsino

Lisinopril 10mg

Viên nén

VN-12734-11

6

Jinfif

Talniflumate 370mg

Viên nén bao phim

VN-14397-11

1.4. Nhà sản xuất: Shandong Reyong Pharmaceutical Co., Ltd (đ/c: No 6 Erlangshan Road, Yiyuan County, Shandong Province, China)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

7

Lydocef

Cefoperazone (dưới dạng Cefoperazone sodium) 0,5g; Sulbactam (dưới dang Sulbactam sodium) 0,5g

Bột pha tiêm

VN-16090-12

1.5. Nhà sản xuất: Shijiazhuang Peace Pharmaceutical Factory (đ/c: No.16 Zhongshan Road, Ciaoshi, shijiazhuang City, Hebei, China).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

8

Panmipe

Paracetamol 325mg; thiamine nitrate 10mg; chlopheniramin maleat 2mg

Cốm pha hỗn dịch uống

VN-14838-12

1.6. Nhà sản xuất: Wuhan Grand Pharmaceutical Group Co., Ltd. (đ/c: No. Gutian Road, Wuhan, China).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

9

Lincomycin Hydrochloride capsules

Lincomycin (dưới dạng Lincomycin Hydrochloride) 500mg

Viên nang

VN-10630-10

10

Neuvit B 5000

Vitamin B1 50mg, Vitamin B6 250mg, Vitamin B12 5000mcg

Bột đông khô để pha tiêm

VN-11650-10

1.7. Nhà sản xuất: Laboratorios Atral S.A. (Fab) (đ/c: Vala do Carregado 2600-726 Castanheira do Ribatejo, Portugal

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

11

Seracop

Ceftazidime 1g

Bột pha tiêm

VN-12743-11

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 493/QĐ-QLD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu493/QĐ-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 493/QĐ-QLD

Lược đồ Quyết định 493/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 493/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu493/QĐ-QLD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýTrương Quốc Cường
        Ngày ban hành07/09/2015
        Ngày hiệu lực07/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 493/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 493/QĐ-QLD rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký

            • 07/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực