Quyết định 495/QĐ-BNN-TC

Quyết định 495/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Ban điều hành chương trình giống của Cục Chăn nuôi năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 495/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 495/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG CỦA CỦA CỤC CHĂN NUÔI NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-BNN-TC ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 (lần 1) cho Cục Chăn nuôi;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 19/TTr-CN-KHTC ngày 13/4/2011 của Cục Chăn nuôi về việc phê duyệt chi tiết kinh phí Ban điều hành chương trình giống năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí Ban điều hành chương trình giống của Cục Chăn nuôi năm 2011, cụ thể:

1. Tổng kinh phí: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn).

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

2. Nguồn kinh phí: Ngân sách cấp năm 2011 (Sự nghiệp kinh tế nông nghiệp); Loại 010 - 013;

3. Thời gian thực hiện: năm 2011.

Điều 2. Căn cứ dự toán được duyệt, Cục trưởng Cục Chăn nuôi tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành nhưng không vượt quá 90% số kinh phí trên (tiết kiệm 10%);

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG
(Kèm Quyết định số 495/QĐ-BNN-TC ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT

Hạng mục

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

100.000

I

Chi phí công tác quản lý chương trình giống

 

 

 

29.500

 

Thuê xe (Hoặc chi phí xăng xe công tác)

Km

1.200

10

12.000

 

Phòng ngủ 5 người x 8 ngày

ngày

40

250

10.000

 

Công tác phí 5 người x 10 ngày

ngày

50

150

7.500

II

Chi khác

 

 

 

70.500

 

Thuê Văn phòng làm việc DA giống

Tháng

6

6.500

39.000

 

Chi phí điện, nước

Tháng

6

1.500

9.000

 

Chi điện thoại, internet, chuyển phát nhanh, thư…

Tháng

6

3.000

18.000

 

Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm và chi khác

 

 

 

4.500

(Một trăm triệu đồng chẵn)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 495/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu495/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2011
Ngày hiệu lực15/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 495/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 495/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 495/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu495/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành15/04/2011
        Ngày hiệu lực15/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 495/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 495/QĐ-BNN-TC phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí

            • 15/04/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực