Quyết định 4962/2005/QĐ-BTC

Quyết định 4962/2005/QĐ-BTC công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4962/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh chính quyền địa phương năm 2006


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4962/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: CÔNG BỐ DANH SÁCH THÀNH VIÊN BẢO LÃNH PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;
Để thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu Chính quyền địa phương và phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 29/2004/TT-BTC ngày 6/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này “Danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2006”.

Điều 2: Các tổ chức có tên trong danh sách thành viên quy định tại Điều 1 Quyết định này được tham gia bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành các loại trái phiếu do Kho bạc Nhà nước, Qũy hỗ trợ phát triển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức tài chính, tín dụng và doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ.

Trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành được thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận giữa tổ chức phát hành với tổ chức nhận bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu và chế độ quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tài chính, tín dụng, doanh nghiệp phát hành trái phiếu, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức thành viên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VP Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện KS ND tối cao, Tòa án ND tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Các thành viên bảo lãnh phát hành trái phiếu;
- Lưu: VP (2), Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Thị Băng Tâm

 DANH SÁCH

THÀNH VIÊN THAM GIA BẢO LÃNH PHÁT HÀNH, ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4962/2005/QĐ-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

I. CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

2. Ngân hàng Thương mại Việt Nam

3. Ngân hàng Công thương Việt Nam

4. Ngân hàng thương mại cổ phần nhà thành phố Hồ Chí Minh

5. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Thương Tín

6. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

7. Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam

8. Ngân hàng Citibank, N.A, chi nhánh Hà Nội

9. Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam

II. CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2. Công ty TNHH chứng khoán Thăng Long

3. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương

4. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

6. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng Công thương

7. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn

III. CÁC TỔ CHỨC KHÁC:

1. Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4962/2005/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4962/2005/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2005
Ngày hiệu lực22/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4962/2005/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 4962/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh chính quyền địa phương năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4962/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh chính quyền địa phương năm 2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4962/2005/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLê Thị Băng Tâm
        Ngày ban hành22/12/2005
        Ngày hiệu lực22/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4962/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh chính quyền địa phương năm 2006

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4962/2005/QĐ-BTC danh sách thành viên bảo lãnh đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh chính quyền địa phương năm 2006

            • 22/12/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực