Quyết định 4969/QĐ-BQP

Quyết định 4969/QĐ-BQP năm 2015 về mẫu Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4969/QĐ-BQP mẫu giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến 2015


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4969/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA DÂN CÔNG HỎA TUYẾN

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại Công văn số 2455/CT-CS ngày 16 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này mẫu Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến.

Điều 2. Giao Thủ trưởng Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ký Giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền cấp cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh các Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- BTTM, TCCT;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính;
-
Các Quân khu, BTLTĐHN (08);
-
UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (63);
-
Các Cục: Tài chính, Quân lực, Tổ chức, Cán bộ, Tuyên huấn, Chính sách (03);
- Vụ Pháp chế/BQP;
-
Cng TTĐT/BQP;
-
Cổng TTĐT ngành Chính sách QĐ;
-
Lưu: VT, NCTH; Q90.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Thành Cung

 


Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4969/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4969/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4969/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 4969/QĐ-BQP mẫu giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4969/QĐ-BQP mẫu giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4969/QĐ-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýNguyễn Thành Cung
        Ngày ban hành20/11/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4969/QĐ-BQP mẫu giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4969/QĐ-BQP mẫu giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến 2015

            • 20/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực