Quyết định 497/QĐ-UBND

Quyết định 497/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 497/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quốc tịch Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 05 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH, NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Bãi bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch được công bố tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên: Quyết định số 1464/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 về việc Công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

2. Bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên: Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và các thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi tại phần Danh mục thủ tục hành chính đã được công bố, công khai không phải chuẩn hóa về nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi, trợ giúp pháp lý; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; phổ biến giáo dục pháp luật, công chứng, lý lịch tư pháp, chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH, NUÔI CON NUÔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 497/QĐ-UBND ngày 05 /6/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

Quốc tịch

Sở Tư pháp

2

Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Quốc tịch

Sở Tư pháp

3

Nhập quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

Sở Tư pháp

4

Trở lại quốc tịch Việt Nam trong nước

Quốc tịch

Sở Tư pháp

5

Thôi quốc tịch Việt Nam trong nước

Quốc tịch

Sở Tư pháp

6

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam trong nước

Quốc tịch

Sở Tư pháp

7

Nhập quốc tịch Việt Nam cho người Lào tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp Lào

Quốc tịch

Sở Tư pháp

8

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Nuôi con nuôi

Sở Tư pháp

9

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Nuôi con nuôi

Sở Tư pháp

10

Cấp giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

Nuôi con nuôi

Sở Tư pháp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 497/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu497/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2017
Ngày hiệu lực05/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 497/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 497/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quốc tịch Điện Biên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 497/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quốc tịch Điện Biên
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu497/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
    Người kýLò Văn Tiến
    Ngày ban hành05/06/2017
    Ngày hiệu lực05/06/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 497/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quốc tịch Điện Biên

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 497/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quốc tịch Điện Biên

        • 05/06/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 05/06/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực