Quyết định 4980/QĐ-UBND

Quyết định 4980/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 4980/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục của Sở Văn hóa Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4980/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị đnh 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại Tờ trình số 291/TTr-SVHTT ngày 26/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này 110 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, th thao và gia đình, trong đó: 88 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; 17 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 05 quy trình thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành ph Hà Nội (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử ca Thành phố theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các t chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Thường trực: TU, HĐND Thành phố;
- C
hủ tịch UBND Thành ph;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP UBTP: CVP, PVP L.T.Lực;
các phòng TKBT, KSTTHC, HC-TC,
- TTTHCB (để xây dng quy trình điện tử);
- C
ng giao tiếp điện tử Thành phố;
- L
ưu: VT, SVHTT, KSTTHC(Quyên).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4980/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4980/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2019
Ngày hiệu lực09/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(30/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4980/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4980/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục của Sở Văn hóa Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4980/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục của Sở Văn hóa Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4980/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành09/09/2019
        Ngày hiệu lực09/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (30/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4980/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục của Sở Văn hóa Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4980/QĐ-UBND 2019 phê duyệt quy trình trong giải quyết thủ tục của Sở Văn hóa Hà Nội

            • 09/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực