Quyết định 4989/QĐ-UBND

Quyết định 4989/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4989/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Quận 8 Hồ Chí Minh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4989/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 tại Tờ trình số 01/TTr-TP ngày 19 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật (đính kèm danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp TPHCM;
- Trung tâm Công báo TPHCM;
- TT. HĐND-UBND Q8;
- VP (C,PVP, U.Tú);
- Lưu: VT. TP.75

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Bùi Tá Hoàng Vũ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4989/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

NỘI DUNG VĂN BẢN

Ngày có hiệu lực

Lý do bãi bỏ

01

05/2009/QĐ-UBND

19/8/2009

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 8

26/8/2016

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật

02

10/2009/QĐ-UBND

23/12/2009

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 8

30/12/2009

Nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật

Tổng số: 02 văn bản.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4989/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4989/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2016
Ngày hiệu lực28/09/2016
Ngày công báo01/11/2016
Số công báoSố 135
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4989/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4989/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Quận 8 Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4989/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Quận 8 Hồ Chí Minh 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4989/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýBùi Tá Hoàng Vũ
       Ngày ban hành28/09/2016
       Ngày hiệu lực28/09/2016
       Ngày công báo01/11/2016
       Số công báoSố 135
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4989/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Quận 8 Hồ Chí Minh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4989/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Quận 8 Hồ Chí Minh 2016

           • 28/09/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/09/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực