Quyết định 499/QĐ-UB

Quyết định 499/QĐ-UB năm 1977 thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Năm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 499/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận 5 đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 499/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận 5


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 499/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Năm, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Năm.

Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Năm là một Ban chuyên môn của Quận (Huyện) ủy và Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận (Huyện) ủy và của Ủy ban nhân dân Quận (Huyện), đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Năm có chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận (Huyện).

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận (Huyện) tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v… trong Quận (Huyện).

Điều 3.- Thành phần lãnh đạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí TRANG TẤN KHƯƠNG, Phó Bí thư quận ủy, phụ trách thường trực, Trưởng Ban;

2) Đồng chí PHAN LÊ ĐOÀN, Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch quận, Phó Ban;

3) Đồng chí NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Thường vụ quận ủy, Phó Chủ tịch quận, Phó Ban;

4) Đồng chí LÊ HỒNG ĐỈNH, là Phó Ban phụ trách cải tạo;

5) Đồng chí NGUYỄN VĂN NÔ, Trưởng Ban cải tạo Hoa vận Thành ủy, Phó Ban phụ trách thường trực;

6) Đồng chí PHẠM THỊ NHUẬN, ủy viên chấp hành phụ nữ quận, ủy viên;

7) Đồng chí LÂM THÀNH KEN, thơ ký công đoàn quận, ủy viên;

8) Đồng chí HỒ TRUNG HIẾU, Bí thư quận đoàn, ủy viên;

9) Đồng chí LÊ VĂN NAM, Trưởng phòng Thương nghiệp quận, ủy viên;

10) Đồng chí HUỲNH THIỆN LÂM, Phó phòng Thương nghiệp, ủy viên;

11) Đồng chí VƯƠNG THANH NĂM, Phó Ban tổ chức quận, ủy viên;

12) Đồng chí NGUYỄN QUANG HIỂN, Phó phòng tổ chức quận, ủy viên;

13) Đồng chí PHẠM VĂN MINH, Trưởng phòng Thống kê kế hoạch quận, ủy viên;

14) Đồng chí NGUYỄN VĂN TRỌNG, phó Công an quận, ủy viên;

15) Đồng chí TRƯƠNG VĂN HỎI, Trưởng phòng Thông tin văn hóa quận, ủy viên;

16) Đồng chí VÕ MINH CHIÊU, Phó phòng Giao thông vận tải quận, ủy viên;

17) Đồng chí PHAN VĂN LƯU, Thường vụ Công đoàn quận, ủy viên;

18) Đồng chí TRƯƠNG QUAN ĐỨC, Phó Ban Tuyên huấn Quận ủy là ủy viên;

Điều 4.- Biên chế của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Năm là 25 (hai mươi lăm) người (không kể các cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Năm nằm trong kinh phí chung của Quận (Huyện) và Ban Cải tạo Quận (Huyện) được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Năm và Ban Cải tạo Quận Năm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VP Ủy Ban.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 499/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu499/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/1977
Ngày hiệu lực13/09/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 499/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 499/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận 5


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 499/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận 5
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu499/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành13/09/1977
        Ngày hiệu lực13/09/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 499/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận 5

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 499/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận 5