Quyết định 50/2001/QĐ-BCN

Quyết định 50/2001/QĐ-BCN bổ sung sản phẩm bu lông, đai ốc chất lượng cao vào Danh mục các dự án, sản phẩm cơ khí ban hành kèm theo Quyết định 67/2000/QĐ-BCN do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2001/QĐ-BCN bổ sung sản phẩm bu lông, đai ốc chất lượng cao vào Danh mục dự án, sản phẩm cơ khí kèm Quyết định 67/2000/QĐ-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG SẢN PHẨM BU LÔNG, ĐAI ỐC CHẤT LƯỢNG CAO VÀO DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, SẢN PHẨM CƠ KHÍ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2000/QĐ-BCN NGÀY 20/11/2000 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP  

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Bộ Công nghiệp;
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép Bộ Công nghiệp bổ sung sản phẩm bu lông có độ bền cấp 8.8 trở lên và đai ốc có độ bền cấp 9.0 trở lên vào Danh mục các dự án, sản phẩm cơ khí ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 955/CP-CN ngày 23/10/2001 của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 . Bổ sung sản phẩm bu lông có độ bền cấp 8.8 trở lên và đai ốc có độ bền cấp 9.0 trở lên vào Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, ban hành kèm theo Quyết định số 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 của Bộ Công nghiệp;

Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, các Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2,
- VPCP (để b/c TTCP),
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, XD,
NN&PTNT,
- Quỹ HTPT,
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Hội Cơ khí VN,
- Công báo,
- Lưu VP, KHĐT
.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 


Nguyễn Xuân Chuẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2001
Ngày hiệu lực01/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 50/2001/QĐ-BCN bổ sung sản phẩm bu lông, đai ốc chất lượng cao vào Danh mục dự án, sản phẩm cơ khí kèm Quyết định 67/2000/QĐ-BCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2001/QĐ-BCN bổ sung sản phẩm bu lông, đai ốc chất lượng cao vào Danh mục dự án, sản phẩm cơ khí kèm Quyết định 67/2000/QĐ-BCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2001/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýNguyễn Xuân Chuẩn
       Ngày ban hành01/11/2001
       Ngày hiệu lực01/11/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 50/2001/QĐ-BCN bổ sung sản phẩm bu lông, đai ốc chất lượng cao vào Danh mục dự án, sản phẩm cơ khí kèm Quyết định 67/2000/QĐ-BCN

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2001/QĐ-BCN bổ sung sản phẩm bu lông, đai ốc chất lượng cao vào Danh mục dự án, sản phẩm cơ khí kèm Quyết định 67/2000/QĐ-BCN

          • 01/11/2001

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/11/2001

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực