Quyết định 50/2003/QĐ-UB

Quyết định 50/2003/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 69/2000/QĐ-UB ban hành khung giá dịch vụ thu gom rác, chất thải trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Quyết định 50/2003/QĐ-UB bãi bỏ 69/2000/QĐ-UB khung giá dịch vụ thu gom rác chất thải Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2003/QĐ-UB bãi bỏ 69/2000/QĐ-UB khung giá dịch vụ thu gom rác chất thải Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 50/2003/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 8 tháng 07 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2000/QĐ-UB NGÀY 15/11/2000 CỦA UBND TỈNH CẦN THƠ BAN HÀNH KHUNG GIÁ DỊCH VỤ THU GOM RÁC, CHẤT THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh Phí - Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí - Lệ phí;

Căn cứ Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí - Lệ phí;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2003/NQ-HĐND ngày 09/01/2003 của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 9 khoá VI về mức thu phí trên địa bàn tỉnh Cần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 538/STP ngày 25/06/2003,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay, bãi bỏ Quyết định số 69/2000/QĐ-UB ngày 15/11/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ ban hành khung giá dịch vụ thu gom rác, chất thải trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2003. Giao Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế triển khai thực hiện nội dung Quyết định này đến các đối tượng có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện, Công ty Công trình Đô thị, các cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3.
- TT.HĐND tỉnh.                      
- TT.UBND tỉnh
- Ban KTNS-HĐND tỉnh
- VP.UBND tỉnh (4)
- Lưu TTLT
QĐ-CTBxi bỏQĐ69

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2003
Ngày hiệu lực01/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 50/2003/QĐ-UB bãi bỏ 69/2000/QĐ-UB khung giá dịch vụ thu gom rác chất thải Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 50/2003/QĐ-UB bãi bỏ 69/2000/QĐ-UB khung giá dịch vụ thu gom rác chất thải Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu50/2003/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
       Người kýNguyễn Phong Quang
       Ngày ban hành08/07/2003
       Ngày hiệu lực01/07/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 50/2003/QĐ-UB bãi bỏ 69/2000/QĐ-UB khung giá dịch vụ thu gom rác chất thải Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2003/QĐ-UB bãi bỏ 69/2000/QĐ-UB khung giá dịch vụ thu gom rác chất thải Cần Thơ