Quyết định 50/2003/QĐ-UB

Quyết định 50/2003/QĐ-UB đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2003/QĐ-UB đổi tên Sở Khoa học Công nghệ Môi trường


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 50/2003/QĐ-UB

Ngày 9 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN SỞ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ t­ướng chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi tr­ường; đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi tr­ường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ­ương; căn cứ văn bản hư­ớng dẫn số 978/BNV-TCBC ngày 13/5/2003 của Bộ Nội vụ về việc h­ướng dẫn thành lập Sở Tài nguyên và Môi tr­ường theo Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tư­ớng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban Tổ chức chính quyền tại Tờ trình số 220/TTr-TCCQ ngày 26/5/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường tỉnh Bắc Ninh thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh.

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và lĩnh vực tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đồng thời chịu sự chỉ đạo của chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2: Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền xây dựng chức năng, nghiệp vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy; mối quan hệ cộng tác của Sở Khoa học và Công nghệ, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trư­ởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Sở Ttài chính-Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Kho bạc Nhà nư­ớc tỉnh, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đức Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2003
Ngày hiệu lực09/06/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 50/2003/QĐ-UB đổi tên Sở Khoa học Công nghệ Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2003/QĐ-UB đổi tên Sở Khoa học Công nghệ Môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýVũ Đức Trung
        Ngày ban hành09/06/2003
        Ngày hiệu lực09/06/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/2003/QĐ-UB đổi tên Sở Khoa học Công nghệ Môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2003/QĐ-UB đổi tên Sở Khoa học Công nghệ Môi trường

            • 09/06/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực