Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT

Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường


BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2006/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT VIỆT NAM THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Căn cứ ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tại Công văn số 01/LĐTBXH-TL ngày 03/01/2006), Bộ Nội vụ (tại Công văn số 271/BNV-TCCB ngày 06/02/2006), Bộ Tài chính (tại Công văn số 4836/BTC-HCSN ngày 11/4/2006) về việc xếp hạng I cho Bảo tàng Địa chất Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bảo tàng hạng I, trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Phạm Quang Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2006/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2006/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2006
Ngày hiệu lực27/05/2006
Ngày công báo12/05/2006
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2006/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2006/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá-Thông tin
        Người kýPhạm Quang Nghị
        Ngày ban hành05/05/2006
        Ngày hiệu lực27/05/2006
        Ngày công báo12/05/2006
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

            • 05/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực