Quyết định 50/2008/QĐ-BNN

Quyết định 50/2008/QĐ-BNN về danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2008/QĐ-BNN danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 50/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TƯ;
- Cục BVTV, Vụ PC;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 50/2008/QĐ-BNN, ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên giống

Mã hàng hoá

I. CÂY LÚA

 

a. Lúa lai

 

1. Nhị ưu số 7

1006-10-10-00

2. B-TE1

1006-10-10-00

3. TH3-4

1006-10-10-00

b. Lúa thuần

 

1. Khang dân đột biến

1006-10-10-00

2. BM9855

1006-10-10-00

3. BM9820

1006-10-10-00

4. ĐB5

1006-10-10-00

5. ĐB6

1006-10-10-00

6. AC5

1006-10-10-00

7. Hương cốm

1006-10-10-00

8. IR1561-1-2

1006-10-10-00

9. IR35366

1006-10-10-00

10. Xuân Mai

1006-10-10-00

11. Vũ Di 3 (VD3)

1006-10-10-00

12. Việt Hương Chiếm

1006-10-10-00

13. Nam Định 1

1006-10-10-00

14. Mộc Hương

1006-10-10-00

15. TH5

1006-10-10-00

16. T92-1

1006-10-10-00

II. CÂY NGÔ

 

a. Ngô lai

 

1. LVN 98

1005-10-00-00

2. LVN 145

1005-10-00-00

3. Bioseed 06 (B06)

1005-10-00-00

4. NK67

1005-10-00-00

b. Ngô nếp

 

1. MX10

1005-10-00-00

III. GIỐNG MÍA

 

1. VN84-422

1212-99-11-00

2. VN85-1427

1212-99-11-00

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2008/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2008/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2008
Ngày hiệu lực24/04/2008
Ngày công báo09/04/2008
Số công báoTừ số 219 đến số 220
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2008/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 50/2008/QĐ-BNN danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2008/QĐ-BNN danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2008/QĐ-BNN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành02/04/2008
        Ngày hiệu lực24/04/2008
        Ngày công báo09/04/2008
        Số công báoTừ số 219 đến số 220
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/2008/QĐ-BNN danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2008/QĐ-BNN danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

            • 02/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/04/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực