Quyết định 50/2008/QĐ-TTg

Quyết định 50/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ giữa Việt Nam và Đông U-Ru-Goay

Nội dung toàn văn Quyết định 50/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA ĐÔNG U-RU-GOAY VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO VÀ HỘ CHIẾU CÔNG VỤ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 0538/TTr-LS ngày 26 tháng 02 năm 2008;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, ký tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam) ngày 19 tháng 11 năm 2007.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của hiệp định trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTG (để b/c);
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN (để b/c),
các Vụ: TH, TCCB, NC, PL, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (4).28

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2008
Ngày hiệu lực24/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 50/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/2008/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhChính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Người ký***, Phạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành24/04/2008
        Ngày hiệu lực24/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu

            • 24/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực