Quyết định 50/QĐ-UBDT

Quyết định 50/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm và kiểm tra nắm tình hình địa bàn tại xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 50/QĐ-UBDT Kế hoạch thăm hỏi hỗ trợ gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm 2017


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THĂM HỎI, HỖ TRỢ CÁC GIA ĐÌNH GẶP NẠN DO NGHI NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ KIỂM TRA NẮM TÌNH HÌNH ĐỊA BÀN TẠI XÃ MA LY CHẢI, HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-UBDT, ngày 29/3/2013 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa Phương I;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Chánh văn phòng Ủy ban Dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm và kiểm tra nắm tình hình địa bàn tại xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; số tiền là: 36.000.000 đồng chẵn.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Địa Phương I, Chánh Văn phòng Ủy ban và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đ
b/c);
- Văn phòng (HCQT, KT: 05b);
- UBND tỉnh Lai Châu;

- BDT tỉnh Lai Châu;
- Website UBDT;
- Lưu: VT,
ĐPI (03b).8

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu50/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2017
Ngày hiệu lực17/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 50/QĐ-UBDT Kế hoạch thăm hỏi hỗ trợ gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 50/QĐ-UBDT Kế hoạch thăm hỏi hỗ trợ gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu50/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐinh Quế Hải
        Ngày ban hành17/02/2017
        Ngày hiệu lực17/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 50/QĐ-UBDT Kế hoạch thăm hỏi hỗ trợ gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 50/QĐ-UBDT Kế hoạch thăm hỏi hỗ trợ gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm 2017

            • 17/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực