Quyết định 500-TTg

Quyết định 500-TTg năm 1997 về việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 500-TTg xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam đến 2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 500-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 10/CP ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ hai (khoá VIII) về giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức, chỉ đạo xây dựng đề án "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020";

Điều 2.- Yêu cầu và phương thức thực hiện:

1. Đề án: "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo") cần đạt các yêu cầu sau:

- Cụ thể hoá những nhiệm vụ và chủ trương lớn đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000.

- Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là bộ phận hữu cơ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo được xây dựng cho các giai đoạn cụ thể đến năm 2000, năm 2005, năm 2010 và năm 2020.

- Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo phải có tính khả thi bao gồm hệ thống các chính sách, các giải pháp, các cơ chế cụ thể.

2- Phương thức tổ chức thực hiện:

- Lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban. Thành phần của Ban chỉ đạo gồm các thành viên là lãnh đạo của một số Bộ, Ban, ngành có chức năng tổng hợp, một số trung tâm khoa học lớn, thành phố lớn (có danh sách kèm theo). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn phối hợp các Bộ, ngành và địa phương trong việc dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 trình Chính phủ vào quý II năm 1998.

Các Bộ, ngành và địa phương cần kết hợp việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo với việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Bộ, ngành và địa phương mình.

- Kinh phí để xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CƠ QUAN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 500/TTg ngày 8 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ)

1- Ban Khoa giao Trung ương

2- Bộ Giáo dục và Đào tạo

3- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

4- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6- Bộ Văn hoá - Thông tin

7- Bộ Công nghiệp

8- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9- Văn phòng Chính phủ

10- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

11- Trung tâm khoa học tư nhiên và Công nghệ quốc gia

12- Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia

13- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

14- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 500-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu500-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/1997
Ngày hiệu lực23/07/1997
Ngày công báo31/08/1997
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 500-TTg xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 500-TTg xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam đến 2020
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu500-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Khánh
       Ngày ban hành08/07/1997
       Ngày hiệu lực23/07/1997
       Ngày công báo31/08/1997
       Số công báoSố 16
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 500-TTg xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam đến 2020

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 500-TTg xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam đến 2020

           • 08/07/1997

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/1997

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/07/1997

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực