Quyết định 502/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định 502/2001/QĐ-TCBĐ ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại liên tỉnh) do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 502/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại liên tỉnh) đã được thay thế bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT danh mục văn bản pháp luật Bộ Bưu chính Viễn thông đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 502/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại liên tỉnh)


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 502/2001/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÀI LIÊN TỈNH SỬ DỤNG GIAO THỨC IP (ĐIỆN THOẠI IP LIÊN TỈNH)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; 
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về qun lý giá và cước bưu chính, viễn thông; 
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về qun lý giá và cước bưu chính, viễn thông; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Liên lạc điện thoại IP liên tỉnh là liên lạc điện thoại IP giữa các máy điện thoại không cùng địa giới hành chính của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưng. Đn vị thời gian tính cước liên lạc điện thoại IP liên tỉnh là một phút, phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc liên lạc chưa tới một phút được làm tròn là một phút. (chế độ tính cước 1+ l) 

Điều 2: Cước điện thoại IP liên tỉnh được qui định gồm 3 vùng cước (có bảng quy định vùng cước kèm theo): 

a) Liên lạc tự động tại nhà thuê bao:

+ Vùng 1: 909 đồng/phút; 

+ Vùng 2: 1.364 đồng/phút; 

+ Vùng 3: 1.818 đồng/phút. 

b) Liên lạc điện thoại IP liên tỉnh tại điểm công cộng có người phục vụ: ngoài mức cước liên lạc quy định tại điểm a, khon 1 Điều này, được thu thêm 454đồng/cuộc. 

c) Các mức cước quy định tại điểm a, b của Điều này chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng. 

Điều 3: Cước liên lạc liên tỉnh của các thuê bao Fax và thuê bao truyền số liệu trong băng thoại tiêu chuẩn (truyền số liệu qua đường dây thuê bao điện thoại) sử dụng giao thức IP được áp dụng như đối với cước liên lạc điện thoại liên tỉnh theo các qui định tại Điều 1, Điều 2. 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2001. Các qui định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 5: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đn vị chức năng và các đn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng giám đốc, Giám đốc các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và các đn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Mai Liêm Trực


 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 502/2001/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu502/2001/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2001
Ngày hiệu lực01/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 502/2001/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 502/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại liên tỉnh)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 502/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại liên tỉnh)
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu502/2001/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýMai Liêm Trực
        Ngày ban hành22/06/2001
        Ngày hiệu lực01/07/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 502/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại liên tỉnh)

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 502/2001/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh sử dụng giao thức IP (điện thoại liên tỉnh)