Quyết định 503/QĐ-BNN-TCCB

Quyết định 503/QĐ-BNN-TCCB năm 2008 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 503/QĐ-BNN-TCCB kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Nguyên


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 503/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÂY NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Nguyên (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo Tây Nguyên) gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phụ trách vùng Tây Nguyên.

2. Các Phó Trưởng ban:

a) Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;

b) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

3. Các thành viên:

a) Cục trưởng Cục Lâm Nghiệp;

b) Cục trưởng Cục Thủy Lợi

c) Cục trưởng Cục Nuôi trồng Thủy sản;

d) Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm, phụ trách vùng Tây Nguyên;

đ) Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, phụ trách vùng Tây Nguyên;

e)  Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, phụ trách vùng Tây Nguyên;

g) Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, phụ trách vùng Tây Nguyên;

h) Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn;

i) Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia;

k) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum;

l) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai;

m) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắc Nông;

n) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng;

o) Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Phước;

p) Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên;

q) Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam;

r) Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

s) Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Tây nguyên có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên theo nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Điều 3. Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đặt tại Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn. Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên có bộ phận thường trực tại thành phố Ban Mê Thuột tỉnh Đắk Lắk.

Phụ trách Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên có Chánh Văn phòng kiêm nhiệm và các Phó Văn phòng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Chánh, Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên do Trưởng ban quyết định (trường hợp chuyên trách phải được sự đồng ý của Bộ trưởng).

Điều 4. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo Tây Nguyên do Trưởng ban phân công. Chế độ làm việc của các thành viên và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Tây Nguyên theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên do Bộ trưởng ban hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3397 QĐ-BNN/TCCB ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1, Điều 3 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Lê Hồng Anh – UVBCT, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (để b/c);
- UBND các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Phước;
- Cục KTHT và PTNT;
- Lưu VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 503/QĐ-BNN-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu503/QĐ-BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2008
Ngày hiệu lực15/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 503/QĐ-BNN-TCCB

Lược đồ Quyết định 503/QĐ-BNN-TCCB kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 503/QĐ-BNN-TCCB kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu503/QĐ-BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành15/02/2008
        Ngày hiệu lực15/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 503/QĐ-BNN-TCCB kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 503/QĐ-BNN-TCCB kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Nguyên

            • 15/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực