Quyết định 504/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định 504/2001/QĐ-TCBĐ ban hành tạm thời cước kết nối giữa các mạng điện thoại IP quốc tế với các mạng viễn thông công cộng do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 504/2001/QĐ-TCBĐ tạm thời cước kết nối giữa mạng điện thoại IP quốc tế với mạng viễn thông công cộng đã được thay thế bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT danh mục văn bản pháp luật Bộ Bưu chính Viễn thông đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 504/2001/QĐ-TCBĐ tạm thời cước kết nối giữa mạng điện thoại IP quốc tế với mạng viễn thông công cộng


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 504/2001/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC KẾT NỐI GIỮA CÁC MẠNG ĐIỆN THOẠI IP QUỐC TẾ VỚI CÁC MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; 
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về qun lý giá và cước bưu chính, viễn thông; 
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về qun lý giá và cước bưu chính, viễn thông; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cước kết nối Doanh nghiệp cung cấp điện thoại IP quốc tế giữa mạng điện thoại IP quốc tế thanh toán cho mạng Viễn thông công cộng: 

1.1. Trường hợp Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP thực hiện đến 10% tổng lưu lượng điện thoại quốc tế (bao gồm c chiều đi và chiều đến). 

a) Chiều đi quốc tế mạng PSTN: 0,65 USD/phút (Bao gồm c chi phí lập hoá đn, thu cước, phần điều tiết công ích và phổ cập dịch vụ). 

b) Chiều quốc tế đến: 

- Mạng PSTN nội tỉnh: 0,10 USD/phút (Có bao gồm phần điều tiết công ích và phổ cập dịch vụ). 

- Mạng PTSN liên tỉnh: 0,10 USD/phút 

(Có bao gồm phần điều tiết công ích và phổ cập dịch vụ). 

- Mạng điện thoại di động mặt đất (PLMN): 0,15 USD/phút 

1.2- Trường hợp Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP thực hiện từ trên 10% đến 15% tổng lưu lượng điện thoại quốc tế, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP tr bổ sung cước kết nối 0,05 USD/phút cho mạng điện thoại công cộng ngoài mức cước kết nối quy định tại mục 1.1 của điều này. 

1.3- Trường hợp Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP thực hiện trên 15% tổng lưu lượng điện thoại quốc tế, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP tr bổ sung cước kết nối 0,10 USD/phút cho mạng điện thoại công cộng ngoài mức cước kết nối quy định tại mục 1.1 của điều này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu từ ngày 01 tháng 7 năm 2001. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đn vị chức năng và các đn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng giám đốc, Giám đốc các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông và các đn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Mai Liêm Trực

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 504/2001/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu504/2001/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2001
Ngày hiệu lực01/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 504/2001/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 504/2001/QĐ-TCBĐ tạm thời cước kết nối giữa mạng điện thoại IP quốc tế với mạng viễn thông công cộng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 504/2001/QĐ-TCBĐ tạm thời cước kết nối giữa mạng điện thoại IP quốc tế với mạng viễn thông công cộng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu504/2001/QĐ-TCBĐ
     Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
     Người kýMai Liêm Trực
     Ngày ban hành22/06/2001
     Ngày hiệu lực01/07/2001
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 504/2001/QĐ-TCBĐ tạm thời cước kết nối giữa mạng điện thoại IP quốc tế với mạng viễn thông công cộng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 504/2001/QĐ-TCBĐ tạm thời cước kết nối giữa mạng điện thoại IP quốc tế với mạng viễn thông công cộng