Quyết định 504/QĐ/UB

Quyết định 504/QĐ/UB ban hành quy chế tạm thời thí điểm thực hiện dân chủ ở cơ sở do Thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 504/QĐ/UB Quy chế thí điểm thực hiện dân chủ cơ sở Hải Phòng năm 1998


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 504 QĐ/UB

Hải Phòng, ngày 04 tháng 4 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/V:BAN HÀNH CÁC QUY CHẾ TẠM THỜI THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ ."

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân các cấp;

-Căn cứ Chỉ thị số 30/TC-TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ;

- Căn cứ Thông báo số 89 / TB-TUngày 05/02/1998 của Thường trực Thành uỷ Hải Phòng về đẩy mạnh xây dựng thiết chế dân chủ ở cơ sở;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Ban hành kèm theo Quyết định này các quy chế tạm thời thí điểm thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm:

1- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở các Doanh nghiệp Nhà nước.

2- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở các xã, thị trấn.

3- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở phường.

4- Quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở Trường học.

Điều II: 1- Thành lập các tổ công tác triển khai thí điểm các quy chế tạm thời thực hiện dân chủ ở cơ sở, phân công Tổ trưởng các tổ công tác này trên cơ sở các tổ công tác và Tổ trưởng thuộc Ban chỉ đạo thí điểm dân chủ ở cơ sở của Thành uỷ gồm:

a. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở Doanh nghiệp Nhà nước; Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Thành uỷ làm Tổ trưởng tổ công tác.

b. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ làm Tổ trưởng tổ công tác.

c. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở phường; Đồng chí trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố làm Tổ trưởng tổ công tác.

d. Tổ công tác triển khai thí điểm quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở trường học; Đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ làm Tổ trưởng tổ công tác.

2- Tổ trưởng tổ công tác có trách nhiệm tổ chức hoạt động của tổ công tác giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố tổ chức hướng dẫn; tổng hợp các ván đề phát sinh, nghiên cứu và đề xuất bổ sung, hoàn chỉnh để ban hành chính thức quy chế thực hiện dân chủ trong thời gian tới.

- Giao cho Ban tổ chức Chính quyền thành phố phối hợp với Ban Dân vận Thành uỷ và các Ban của Thành uỷ tổng hợp tình hình phản ánh của các tổ công tác thường xuyên báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố.

Điều III: 1- Tổ chức chỉ đạo thí điểm triển khai quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở 8 đơn vị theo kế hoạch số 24 ngày 17/2/1998 của Ban chỉ đạo thành phố như sau:

a. Công ty Thảm len Hàng kênh; Công ty Sơn Hải phòng.

b. Xã Đặng Cương; xã An Đồng thuộc huyện An Hải.

c. Phường Lê Lợi; phường Đổng Quốc Bình thuộc quận Ngô quyền.

d. Trường phổ thông trung học kỹ thuật Hồng Bàng, trường phổ thông cơ sở Nguyễn Trãi Hồng Bàng.

2- Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các ngành của thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện thí điểm quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp, ngành mình để rút kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện, bổ sung hoàn chỉnh ban hành quy chế chính thức.

Điều IV: Quy chế tạm thời về thực hiện dân chủ ở 4 lĩnh vực nói tại điều I của Quyết định này chỉ áp dụng ở các đơn vị được chọn làm thí điểm và trong thời hạn từ 15/4 đến 15/7/1998.

Điều V: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban tổ chức Chính quyền thành phố, Tổ trưởng các tổ công tác triển khai thí điểm quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố, các cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CP, VPCP
- TTTU, TTHĐNDTP
- Đ/C Bí thư TU, CT HĐNDTP
- CT UBND TP
- Các PCT UBND TP
- Các ngành , UBND quận, huyện, thị xã, các Ban của Thành uỷ, VPTU
- CPVP
- Các tổ CV
- Lưu VP

T/M. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH
Trần Huy Năng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 504/QĐ/UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu504/QĐ/UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/1998
Ngày hiệu lực04/04/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 504/QĐ/UB

Lược đồ Quyết định 504/QĐ/UB Quy chế thí điểm thực hiện dân chủ cơ sở Hải Phòng năm 1998


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 504/QĐ/UB Quy chế thí điểm thực hiện dân chủ cơ sở Hải Phòng năm 1998
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu504/QĐ/UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrần Huy Năng
        Ngày ban hành04/04/1998
        Ngày hiệu lực04/04/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 504/QĐ/UB Quy chế thí điểm thực hiện dân chủ cơ sở Hải Phòng năm 1998

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 504/QĐ/UB Quy chế thí điểm thực hiện dân chủ cơ sở Hải Phòng năm 1998

            • 04/04/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực