Quyết định 5045/QĐ-UBND

Quyết định 5045/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt điều chỉnh cơ cấu phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5045/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cơ cấu phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5045/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;
Căn cứ Thông tư số 21/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đấu thầu trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung;
Căn cứ Thông tư số 29/2004/TT-BTC ngày 06 tháng 4 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;
Căn cứ Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2007;
Căn cứ Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007;
Căn cứ Công văn số 3614/BTC/TCNH ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007;
Căn cứ Công văn số 171/HĐND-VP ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố về đồng ý phát hành trái phiếu đô thị thành phố năm 2007;        
Căn cứ Công văn số 14621/BTC-TCNH ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về lãi suất phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 11200/STC-NS ngày 01 tháng 11 năm 2007 về điều chỉnh cơ cấu phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch phát hành tháng 11/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt điều chỉnh cơ cấu phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 như sau:

Tổng khối lượng phát hành: 2.000 (hai ngàn) tỷ đồng với các loại trái phiếu kỳ hạn 05 năm, 10 năm và 15 năm điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thị trường.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo phương án đã được phê duyệt tại Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu đô thị năm 2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5045/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5045/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2007
Ngày hiệu lực08/11/2007
Ngày công báo01/12/2007
Số công báoSố 66
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5045/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5045/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cơ cấu phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5045/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cơ cấu phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5045/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành08/11/2007
        Ngày hiệu lực08/11/2007
        Ngày công báo01/12/2007
        Số công báoSố 66
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5045/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cơ cấu phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5045/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cơ cấu phát hành trái phiếu đô thị thành phố Hồ Chí Minh năm 2007

            • 08/11/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực