Quyết định 505/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định 505/2001/QĐ-TCBĐ ban hành tạm thời cước kết nối giữa mạng điện thoại IP liên tỉnh với điện thoại công cộng (PSTN) do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 505/2001/QĐ-TCBĐ cước kết nối giữa mạng điện thoại IP liên tỉnh với điện thoại công cộng (PSTN) đã được thay thế bởi Quyết định 148/2003/QĐ-BBCVT tạm thời cước kết nối giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 505/2001/QĐ-TCBĐ cước kết nối giữa mạng điện thoại IP liên tỉnh với điện thoại công cộng (PSTN)


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 505/2001/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2001 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC KẾT NỐI GIỮA MẠNG ĐIỆN THOẠI IP LIÊN TỈNH VỚI ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG (PSTN)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện; 
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTG ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về qun lý giá và cước bưu chính, viễn thông; 
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về qun lý giá và cước bưu chính, viễn thông; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cước kết nối Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP đường dài liên tỉnh thanh toán cho mạng điện thoại công cộng (PSTN): 

1.1- Trường hợp Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP thực hiện đến 15% tổng lưu lượng điện thoại đường dài liên tỉnh giữa các tuyến có POP. 

a. Liên lạc điện thoại IP thuộc vùng 1: 

- Mạng chiều đi : 255 đồng/phút; 

(Bao gồm c chi phí lập hoá đn và thu cước) 

- Mạng nội tỉnh chiều đến : 195 đồng/phút. 

b. Liên lạc điện thoại IP thuộc vùng 2: 

- Mạng chiều đi: 300 đồng/phút; (Bao gồm c chi phí lập hoá đn và thu cước) 

- Mạng nội tỉnh chiều đến: 240 dồng/phút. 

c Liên lạc điện thoại IP thuộc vùng 3: 

- Mạng chiều đi: 390 đồng/phút;  (Bao gồm c chi phí lập hoá đn, thu cước và một phần điều tiết công ích và phổ cập dịch vụ). 

- Mạng chiều đến: 330 đồng/phút;  (Có bao gồm phần điều tiết công ích và phổ cập dịch vụ). 

1.2- Trường hợp Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP thực hiện từ trên 15% đến 20% tổng lưu lượng điện thoại đường dài liên tỉnh giữa các tuyến có POP, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP tr bổ sung cước kết nối 100 đồng/phút cho mạng điện thoại công cộng ngoài mức cước kết nối quy định tại mục 1.1 của Điều này. 

1.3- Trường hợp Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP thực hiện trên 20% tổng lưu lượng điện thoại đường dài liên tỉnh giữa các tuyến có POP, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại IP tr bổ sung cước kết nối 200 đồng/phút cho mạng điện thoại công cộng ngoài mức cước kết nối quy định tại mục 1.1 của Điều này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu từ ngày 01 tháng 7 năm 2001. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đn vị chức năng và các đn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông và các đn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
Mai Liêm Trực

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 505/2001/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu505/2001/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2001
Ngày hiệu lực01/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2003
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 505/2001/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 505/2001/QĐ-TCBĐ cước kết nối giữa mạng điện thoại IP liên tỉnh với điện thoại công cộng (PSTN)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 505/2001/QĐ-TCBĐ cước kết nối giữa mạng điện thoại IP liên tỉnh với điện thoại công cộng (PSTN)
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu505/2001/QĐ-TCBĐ
       Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
       Người kýMai Liêm Trực
       Ngày ban hành22/06/2001
       Ngày hiệu lực01/07/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2003
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 505/2001/QĐ-TCBĐ cước kết nối giữa mạng điện thoại IP liên tỉnh với điện thoại công cộng (PSTN)

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 505/2001/QĐ-TCBĐ cước kết nối giữa mạng điện thoại IP liên tỉnh với điện thoại công cộng (PSTN)