Quyết định 5078/QĐ-UBND

Quyết định 5078/QĐ-UBND năm 2017 về bãi bỏ Quyết định 2822/QĐ-UBND về mẫu hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5078/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 2822/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5078/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2822/QĐ-UBND NGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phát luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5399/STC-QLCS-GC ngày 11/12/2017 về việc nghiên cứu đề nghị của Sở Tư pháp không ban hành mẫu hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành mẫu hợp đồng thực hiện kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Lý do: Một số nội dung không còn phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5078/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5078/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5078/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5078/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 2822/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5078/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 2822/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5078/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýNguyễn Đình Xứng
       Ngày ban hành27/12/2017
       Ngày hiệu lực27/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 5078/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 2822/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 5078/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ 2822/QĐ-UBND đấu giá quyền sử dụng đất Thanh Hóa

          • 27/12/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/12/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực