Quyết định 51/2003/QĐ-UB

Quyết định 51/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh


UBND TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2003/QĐ-UB

Ngày 09 tháng 06 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR­ƯỜNG TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đ­ược Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/402003 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi tr­ường; đổi tên Sở Khoa học-Công nghệ và Môi tr­ường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ văn bản hư­ớng dẫn số 978/BNV-TCBC ngày 13/5/2003 của Bộ Nội vụ về việc hư­ớng dẫn thành lập Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng theo Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/ 4/2003 của Thủ tư­ớng Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban TCCQ tỉnh tại Tờ trình số 220/TTR-TCCQ ngày 26/5/2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Sở Tài nguyên và Môi tr­ường tỉnh Bắc Ninh.

Sở Tài nguyên và Môi tr­ường đư­ợc thành lập trên cơ sở tổ chức bộ máy hiện có của Sở Địa chính tỉnh và tiếp nhận bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nư­ớc về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trư­ờng.

Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nư­ớc về tài nguyên đất, tài nguyên nư­ớc, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng.

Trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng: Đặt tại trụ sở của Sở Địa chính (hiện nay).

Điều 2: Nội dung bàn giao từ các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Khoa học-Công nghệ và Môi trư­ờng về Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng gồm:

-Về chức năng, nhiệm vụ:

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nư­ớc về tài nguyên nước.

Đối với Sở Công nghiệp: Bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nư­ớc về tài nguyên khoáng sản.

Đối Sở Khoa học-Công nghệ và Môi tr­ường: Bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nư­ớc và các hoạt động sự nghiệp có liên quan đến lĩnh vực môi tr­ường (trong đó có dự án nâng cao năng lực quản lý Nhà nư­ớc về môi trường-VCEP).

-Về tổ chức biên chế:

Đối với Sở Nông nghiệp: Bàn giao chỉ tiêu, biên chế và đội ngũ công chức hiện đang đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nư­ớc về tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản.

Đối với Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trư­ờng:

Bàn giao Phòng Môi trư­ờng, chỉ tiêu biên chế và đội ngũ công chức đang đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của Phòng Môi trư­ờng, dự án VCRP.

- Về hồ sơ, tài liệu, tài chính, trang thiết bị: Chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tài chính, trang thiết bị có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng.

Trư­ởng Ban Tổ chức chính quyền có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ tổ chức công tác bàn giao theo những nội dung trên, đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng qui định của pháp luật; công tác bàn giao kết thúc tr­ước ngày 30/6/2003.

Điều 3: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trư­ờng có trách nhiệm phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức chính quyền xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ cộng tác của Sở Tài nguyên và Môi tr­ường, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trư­ởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Sở Tài chính-Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công nghiệp, Sở Khoa học- Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đức Trung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2003
Ngày hiệu lực09/06/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 51/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýVũ Đức Trung
        Ngày ban hành09/06/2003
        Ngày hiệu lực09/06/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 51/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh

            • 09/06/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực