Quyết định 51/2004/QĐ-BTC

Quyết định 51/2004/QĐ-BTC về việc dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn cho các công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II năm 2004 bằng tiền Việt Nam và bằng ngoại tệ qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2004/QĐ-BTC dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II 2004 tiền VN, ngoại tệ qua kho bạc


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 51/2004/QĐ-BTC NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ VIỆC DỪNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THUỶ LỢI ĐỢT II NĂM 2004 QUA CÁC KBNN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước;
Căn cứ Quyết định số 28/2004/QĐ-BTC ngày 23/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn cho các công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II năm 2004 bằng tiền Việt Nam và bằng ngoại tệ (USD) qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước (bán lẻ) kể từ 16 giờ 30 ngày 15 tháng 6 năm 2004.

Đối với các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền mua trái phiếu Chính phủ trước 16 giờ 30’ ngày 15 tháng 6 năm 2004 nhưng chưa được nhận chứng chỉ trái phiếu, Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố tiếp tục giao đầy đủ chứng chỉ trái phiếu cho người mua theo đúng giấy hẹn.

Điều 2: Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các đơn vị Kho bạc Nhà nước báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 trên địa bàn và tổng hợp kết quả trong cả nước trước ngày 30 tháng 6 năm 2004 để Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2004/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2004/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2004
Ngày hiệu lực09/06/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2004/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 51/2004/QĐ-BTC dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II 2004 tiền VN, ngoại tệ qua kho bạc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/2004/QĐ-BTC dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II 2004 tiền VN, ngoại tệ qua kho bạc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/2004/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành09/06/2004
        Ngày hiệu lực09/06/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 51/2004/QĐ-BTC dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II 2004 tiền VN, ngoại tệ qua kho bạc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2004/QĐ-BTC dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II 2004 tiền VN, ngoại tệ qua kho bạc

            • 09/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực