Quyết định 51/2009/QĐ-UBND

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân phố, dân phòng ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức trợ cấp ngày công lao động đã được thay thế bởi Quyết định 11/2011/QĐ-UBND mức phụ cấp hàng tháng Ban bảo vệ dân phố và được áp dụng kể từ ngày 10/03/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức trợ cấp ngày công lao động


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 51/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN PHỐ, DÂN PHÒNG Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ THÔN, ẤP, KHU PHỐ THUỘC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của liên Bộ Công an - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình liên tịch số 939//TTrLT-SNV-CAT ngày 28 tháng 7 năm 2009
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân phố, dân phòng ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

1. Ban Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn được hưởng trợ cấp ngày công lao động tương ứng hệ số 0,069 so với mức lương tối thiểu.

2. Tổ Bảo vệ dân phố ở khu phố và Đội dân phòng ở thôn, ấp được hưởng trợ cấp trực đêm tương ứng hệ số 0,04 so với mức lương tối thiểu.

Điều 2. Giao Công an tỉnh hướng dẫn việc thực hiện mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân phố, dân phòng ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế mức trợ cấp ngày công lao động được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 06/2005/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về tổ chức, nhân sự và chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2009
Ngày hiệu lực15/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức trợ cấp ngày công lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức trợ cấp ngày công lao động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành05/08/2009
        Ngày hiệu lực15/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/03/2011
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 51/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức trợ cấp ngày công lao động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2009/QĐ-UBND điều chỉnh mức trợ cấp ngày công lao động