Quyết định 51/2010/QĐ-UBND

Quyết định 51/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2004/QĐ-UBND phê duyệt đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 51/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định cải cách hành chính cơ chế một cửa Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2010/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 12 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2004/QĐ-UBND NGÀY 22/6/2004 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 564/TTr-SNV ngày 05/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 46/2004/QĐ-UBND ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cải cách hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước.

Lý do: Quyết định này không còn phù hợp về hình thức ban hành văn bản theo Quy định tại Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; và do các Quy định về trình tự, thủ tục trong Quyết định không còn phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành. Bãi bỏ để ban hành Quyết định mới khác phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2010
Ngày hiệu lực22/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định cải cách hành chính cơ chế một cửa Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định cải cách hành chính cơ chế một cửa Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành12/07/2010
        Ngày hiệu lực22/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 51/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định cải cách hành chính cơ chế một cửa Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/2010/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định cải cách hành chính cơ chế một cửa Bình Phước

            • 12/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực