Quyết định 51/QĐ-SKHCN

Quyết định 51/QĐ-SKHCN năm 2008 về mẫu dùng cho thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/QĐ-SKHCN mẫu dùng cho thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/QĐ-SKHCN

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU DÙNG CHO THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ KHCN

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ khoa học – Công nghệ và Bộ nội vụ; Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 04/10/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về khoa học công nghệ địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 14/02/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa V/v Tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Trưởng phòng quản lý Công nghệ - Sở hữu trí tuệ, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này các mẫu dùng cho việc thẩm định thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Mẫu này thay thế các mẫu đã dùng trước đây để thẩm định mục tiêu, nội dung,… và kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Phòng Quản lý công nghệ - Sở hữu trí tuệ, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Phát triển tiềm lực, Văn Phòng Sở và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Trương Văn Nặm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/QĐ-SKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/QĐ-SKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2008
Ngày hiệu lực28/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/QĐ-SKHCN

Lược đồ Quyết định 51/QĐ-SKHCN mẫu dùng cho thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/QĐ-SKHCN mẫu dùng cho thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/QĐ-SKHCN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýTrương Văn Nặm
        Ngày ban hành28/04/2008
        Ngày hiệu lực28/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 51/QĐ-SKHCN mẫu dùng cho thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/QĐ-SKHCN mẫu dùng cho thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ

            • 28/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực