Quyết định 51/QĐ-UBND

Quyết định 51/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Thí điểm sắp xếp đường dây đi nổi tại một số tuyến phố nội thành, thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 51/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Thí điểm sắp xếp đường dây đi nổi tuyến phố nội thành, Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 51/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ DỰ ÁN THÍ ĐIỂM SẮP XẾP ĐƯỜNG DÂY ĐI NỔI TẠI MỘT SỐ TUYẾN PHỐ NỘI THÀNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thủ đô Hà Nội, nghị quyết 07/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của UBND Thành phố Hà Nội.
Căn cứ Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND ngày 20/4/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các công trình là đường dây đi nổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 144/TB-UBND ngày 15/05/2007;
Theo đề nghị của Sở Giao thông công chính tại tờ trình số 960/TTr-GTCC ngày 02/10/2007 về việc xin phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Thí điểm sắp xếp lại việc treo dây nổi tại một số tuyến phố thuộc địa bàn 09 quận nội thành chưa có kế hoạch hạ ngầm;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1134/TTr-KH&ĐT ngày 31/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Thí điểm sắp xếp đường dây đi nổi tại một số tuyến phố nội thành, thành phố Hà Nội theo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Thí điểm sắp xếp đường dây đi nổi tại một số tuyến phố nội thành, Thành phố Hà Nội

2. Đặc điểm xây dựng: Hàng Gai – Hàng Bông – Cửa Nam; Lê Duẩn; Bạch Mai; Trần Nhân Tông; Tôn Đức Thắng – Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn.

3. Quy mô đầu tư (Dự kiến): Thống kê, loại bỏ toàn bộ các dây không còn sử dụng; Sắp xếp lại hợp lý toàn bộ các tuyến dây đi nổi còn sử dụng (dây điện lực, thông tin …) trên 05 tuyến phố được chọn bằng cách tận dụng hệ thống cột điện hiện có, thay thế một số cột yếu.

4. Chủ Đầu tư: Sở Giao thông công chính Hà Nội.

5. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư:

+ Điều tra cập nhật số liệu liên quan: thu thập các số liệu, thống kê, đo vẽ hiện trạng các hệ thống đường dây đi nổi liên quan tại các tuyến phố thực hiện thí điểm.

+ Thỏa thuận quy hoạch và các số liệu kỹ thuật

+ Lập dự án đầu tư.

+ Thẩm định dự án đầu tư

6. Kinh phí chuẩn bị đầu tư (tạm tính): 200 triệu đồng (Hai trăm triệu đồng)

Kinh phí chuẩn bị đầu tư trên là tạm tính và sẽ được chuẩn xác sau khi dự toán chuẩn bị đầu tư của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Trường hợp dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư (cùng các nội dung công tác chuẩn bị đầu tư đã duyệt) được thẩm định có giá trị lớn hơn 200 triệu đồng do trượt giá thì cấp có thẩm quyền vẫn tiếp tục thẩm định, phê duyệt và báo cáo UBND Thành phố.

7. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Thành phố.

8. Thời gian hoàn thành chuẩn bị đầu tư dự án: Quý I/2008.

Điều 2.

+ Sở Giao thông công chính có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

+ Phối hợp chặt chẽ với các Sở quản lý chuyên ngành của Thành phố để đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện theo chỉ thị số 08/2007/CT-UBND ngày 20/4/2007 của UBND Thành phố.

+ Liên hệ chặt chẽ với các Ngành dự án có liên quan để tránh hiện tượng đầu tư chồng chéo, lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Giao thông Công chính, Bưu chính Viễn thông, Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Giám đốc Công an Thành phố; Chủ tịch UBND các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND T.phố (để báo cáo);
- V1, V4, XD, THKT;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu51/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2008
Ngày hiệu lực07/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 51/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Thí điểm sắp xếp đường dây đi nổi tuyến phố nội thành, Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 51/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Thí điểm sắp xếp đường dây đi nổi tuyến phố nội thành, Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu51/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành07/01/2008
        Ngày hiệu lực07/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 51/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Thí điểm sắp xếp đường dây đi nổi tuyến phố nội thành, Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 51/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Thí điểm sắp xếp đường dây đi nổi tuyến phố nội thành, Hà Nội

            • 07/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực