Quyết định 512/QĐ-BYT

Quyết định 512/QĐ-BYT năm 2016 phê duyệt định mức chi phí bảo quản hàng phòng, chống dịch, thiên tai thảm họa tại Tổng công ty Cổ phần y tế DANAMECO và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Trung ương 3 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 512/QĐ-BYT chi phí bảo quản hàng phòng chống dịch thiên tai thảm họa 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BẢO QUẢN HÀNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH, THIÊN TAI THẢM HỌA TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO VÀ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự tr quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-BYT ngày 29/5/2012 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thẩm định chi phí tiếp nhận, bảo quản, lưu tr, vận chuyển và cấp phát thuốc, hóa chất vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi phí bảo qun hàng phòng, chống dịch, thiên tai thảm họa do Bộ Y tế giao bảo quản tại Tổng công ty Cổ phần y tế DANAMECO và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Trung ương 3, có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị hàng dự trcó trách nhiệm căn cứ vào định mức chi phí bảo quản hàng phòng, chống dịch, thiên tai, thảm họa được phê duyệt và xác định cụ thể khi lượng, thtích hàng thực tế của đơn vị được bảo quản đ thanh toán chi phí bảo quản hàng phòng, chng dịch, thiên tai thm họa cho Tổng công ty Cổ phần y tế DANAMECO và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Trung ương 3 đã thực hiện nhiệm vụ bảo quản Bộ Y tế giao theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Lưu: VT
, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BẢO QUẢN HÀNG PHÒNG CHỐNG DỊCH, THIÊN TAI, THẢM HỌA TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC TRUNG ƯƠNG III DO BỘ Y TẾ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-BYT ngày 19 tháng 02 năm 2016)

STT

Năm

Đơn vị tính

Định mức bảo quản

Ghi chú

1

2004

đồng/m3 kho/năm

108.362

 

2

2005

đồng/m3 kho/năm

123.887

 

3

2006

đồng/m3 kho/năm

142.992

 

4

2007

đồng/m3 kho/năm

149.532

 

5

2008

đồng/m3 kho/năm

154.918

 

6

2009

đồng/m3 kho/năm

154.918

 

7

2010

đồng/m3 kho/năm

154.918

 

8

2011

đồng/m3 kho/năm

293.153

 

9

2012

đồng/m3 kho/năm

293.153

 

10

2013

đồng/m3 kho/năm

293.153

 

 

PHỤ LỤC 2

PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BẢO QUẢN HÀNG PHÒNG CHỐNG DỊCH, THIÊN TAI, THẢM HỌA TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO DO BỘ Y TẾ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-BYT ngày 19 tháng 02 năm 2016)

STT

Năm

Đơn vị tính

Đnh mức bảo quản

Ghi chú

1

2008

đồng/m3 kho/năm

150.000

 

2

2009

đồng/m3 kho/năm

150.000

3

2010

đồng/m3 kho/năm

150.000

 

4

2011

đồng/m3 kho/năm

250.000

 

5

2012

đồng/m3 kho/năm

250.000

 

6

2013

đồng/m3 kho/năm

250.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 512/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu512/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 512/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 512/QĐ-BYT chi phí bảo quản hàng phòng chống dịch thiên tai thảm họa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 512/QĐ-BYT chi phí bảo quản hàng phòng chống dịch thiên tai thảm họa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu512/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 512/QĐ-BYT chi phí bảo quản hàng phòng chống dịch thiên tai thảm họa 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 512/QĐ-BYT chi phí bảo quản hàng phòng chống dịch thiên tai thảm họa 2016

            • 19/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực