Quyết định 5127/QĐ-UB

Quyết định 5127/QĐ-UB năm 2003 về quy định mức thu học phí các trường Trung học phổ thông bán công thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 5127/QĐ-UB 2003 mức thu học phí trường Trung học phổ thông bán công Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5127/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG THUỘC SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Nghị định số: 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Thể thao;

- Căn cứ Thông tư số 44/2000/TTLT ngày 23/5/2000 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/1998/NĐ-HĐ ngày 02/8/1998 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về thu học phí trong các trường công lập theo Quyết định 70/1998/QĐ-TTg ngày 31.8.1998 của Thủ tướng Chính phủ và lệ phí thi;

- Xét đề nghị tại Tờ trình số 1803/TTLN ngày 04/7/2003 của Liên tịch Sỏ Tài chính - Vật giá, Sở Giáo dục và Đào tạo v/v điều chỉnh mức thu học phí các trường THPT bán công;

- Theo kết luận tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND thành phố ngày 29/7/2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định mức thu học phí các trường Trung học phthông bán công thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng như sau:

THPT bán công

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Trần phú

90.000đ/hs/tháng

95.000d/hs/tháng

100.000đ/hs/tháng

Nguyễn Hin

90.000d/hs/tháng

95.000đ/hs/tháng

100.000đ/hs/tháng

Ngô Quyn

75.000đ/hs/tháng

80.000d/hs/tháng

85.000đ/hs/tháng

Điều 2. Mức thu học phí quy định tại điều 1 được áp dụng từ năm học 2003-2004 thay thế cho mức thu đã quy định tại Quyết định số 4351/QĐ-UB ngày 29/7/1998 của UBND thành phố đối với các trường THPT bán công nói trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo và Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- TTHĐNDTP (
b/c)
- UBND các quận, huyện
- Lưu VT, VX, KTTH

KT. CHỦ TỊCH
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Long

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5127/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5127/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2003
Ngày hiệu lực18/08/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2010
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5127/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 5127/QĐ-UB 2003 mức thu học phí trường Trung học phổ thông bán công Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5127/QĐ-UB 2003 mức thu học phí trường Trung học phổ thông bán công Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5127/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Hoàng Long
        Ngày ban hành18/08/2003
        Ngày hiệu lực18/08/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2010
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5127/QĐ-UB 2003 mức thu học phí trường Trung học phổ thông bán công Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5127/QĐ-UB 2003 mức thu học phí trường Trung học phổ thông bán công Đà Nẵng

            • 18/08/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực