Quyết định 514/QĐ-BGTVT

Quyết định 514/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác kỹ thuật giúp Bộ Giao thông vận tải tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân của sự cố sập cầu treo Chu Va 6 – xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 514/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác Bộ Giao thông vận tải sự cố sập cầu treo Chu Va 6 Lai Châu


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 514/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC KỸ THUẬT GIÚP BỘ GTVT TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ CỐ SẬP CẦU TREO CHU VA 6 – XÃ SƠN BÌNH – HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ công tác kỹ thuật giúp Bộ Giao thông vận tải tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân của sự cố sập cầu treo Chu Va 6 – xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu gồm đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (danh sách đính kèm theo Quyết định này).

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác kỹ thuật:

- Tìm hiểu, đánh giá nguyên nhân của sự cố sập cầu treo Chu Va 6 – xã Sơn Bình – huyện Tam Đường – tỉnh Lai Châu, ngày 24/02/2014;

- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT về kết quả thực hiện nhiệm vụ;

- Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ GTVT, Vụ trưởng các Vụ KHCN, KCHTGT, Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN, Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT, Viện trưởng Viện KH&CN GTVT, Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT, Giám đốc Sở GTVT Lai Châu, Tổ trưởng tổ Cố vấn kỹ thuật của Bộ trưởng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- UBND tỉnh Lai Châu (để phối hợp);
- Lưu VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

DANH SÁCH

TỔ CÔNG TÁC KỸ THUẬT GIÚP BỘ GTVT TÌM HIỂU, ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ CỐ SẬP CẦU TREO CHU VA 6 – XÃ SƠN BÌNH – HUYỆN TAM ĐƯỜNG – TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số 514 /QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

TT

Họ và tên

Cơ quan

Ghi chú

1

Hoàng Hà

Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ GTVT

Tổ trưởng

2

Trần Xuân Sanh

Cục trưởng Cục QLXD và CL CTGT

Tổ phó

3

Bùi Khắc Điệp

Phó Vụ trưởng  Vụ Kết cấu HTGT, Bộ GTVT

Tổ phó

4

Đỗ Hữu Thắng

Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Tổ phó

5

Đoàn Đức Long

Giám đốc Sở GTVT Lai Châu

Tổ phó

6

Nguyễn Đức Cường

Phó Vụ trưởng  Vụ Bảo trì, Tổng cục ĐBVN

Thành viên

7

Tống Trần Tùng

Tổ cố vấn Bộ trưởng

Thành viên

8

Trịnh Xuân Cường

Tổ cố vấn Bộ trưởng

Thành viên

9

Hoàng Công Đức

Phó Ban QLDA Sở GTVT Lai Châu

Thành viên

10

Nguyễn Ngọc Quang

Chuyên viên - Văn phòng dự án, Tổng công ty TVTK GTVT

Thành viên

11

Hoàng Thanh Nam

Chuyên viên Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ GTVT

Thư ký tổ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 514/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu514/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2014
Ngày hiệu lực25/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 514/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 514/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác Bộ Giao thông vận tải sự cố sập cầu treo Chu Va 6 Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 514/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác Bộ Giao thông vận tải sự cố sập cầu treo Chu Va 6 Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu514/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành25/02/2014
        Ngày hiệu lực25/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 514/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác Bộ Giao thông vận tải sự cố sập cầu treo Chu Va 6 Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 514/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác Bộ Giao thông vận tải sự cố sập cầu treo Chu Va 6 Lai Châu

            • 25/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực